Löneuppgiftsmaterial kan laddas upp som filer i laddningstjänsten

Du kan sända uppgifter i XML-format och materialbeställningar till inkomstregistret via laddningstjänsten i inkomstregistrets e-tjänst. Du kan göra det i enlighet med behörigheterna för din användarroll.

Via laddningstjänsten kan du sända olika typer av filer

Informationsproducenten kan sända följande typer av filer via laddningstjänsten:

  • Anmälan om löneuppgifter: ny och ersättande anmälan
  • Makulering av anmälan om löneuppgifter
  • Makulering av material som innehåller anmälningar om löneuppgifter
  • Arbetsgivarens separata anmälan: ny och ersättande anmälan
  • Makulering av arbetsgivarens separata anmälan
  • Makulering av material som innehåller arbetsgivarens separata anmälningar
  • Materialbeställning: rapporter eller åtkomstlogguppgifter.

Informationsanvändaren kan sända följande typer av filer via laddningstjänsten:

  • Materialbeställning: material eller rapporter (t.ex. åtkomstlogguppgifter)
  • Makulering av materialbeställning
  • Makulering av material som innehåller materialbeställningar.

Laddningstjänsten i inkomstregistrets e-tjänst är en enkelriktad tjänst för sändning av filer till inkomstregistret. Via laddningstjänsten kan man också beställa material i XML-format samt rapporter i PDF- eller CSV-format.

Om du har beställt rapporter, kan du hämta dem genom att logga in i e-tjänsten i det valda området för företaget eller personkunden. Det finns en separat sida för hämtning av rapporter i e-tjänsten. Materialen hämtas via SFTP-gränssnittet.

Skapandet av filer

Skapa först en fil i det ekonomiförvaltningssystem som du använder. Filer som sänds via laddningstjänsten ska vara i XML-format och uppfylla inkomstregistrets schemakrav. Ytterligare information finns på sidan Dokumentation

Maximistorleken för en fil är 50 MB. Material som sänds till inkomstregistret kan inte delas upp i mindre delar. Vid stora datavolymer ska uppgifterna sändas som separata material med separata referensuppgifter.

Sändning av filer

När du är inloggad i inkomstregistrets e-tjänst kan du skicka uppgifter till inkomstregistret via laddningstjänsten. Du kan sända uppgifter om flera olika prestationsbetalare på samma gång. Du kan välja flera olika typer av filer att sända. En fil kan emellertid endast innehålla en typ av uppgifter för ett företag och för en betalningsgång, t.ex. anmälningar om löneuppgifter. Filen kan innehålla anmälningar för flera inkomsttagare.

Via laddningstjänsten kan du sända anmälningar om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälningar eller materialbeställningar som innehåller en rapportbeställning eller logguppgiftbeställning.

Du kan lägga till filer och ta bort enskilda filer före sändningen eller radera hela listan på valda filer.

Du kan sända nya filer medan materialen från den tidigare sändningen behandlas. Att lämna sidan eller att stänga webbläsaren inverkar inte på behandlingen av filerna.

Materialets status uppdateras i samband med behandlingen. Om inga fel observerades i materialet, blir statusen ”Sparat i inkomstregistret”. Om materialet innehåller fel, blir statusen antingen ”Avvisad” eller ”Delvis avvisad” beroende på om hela materialet eller en del av det har avvisats.

Mottagningstidpunkten och en länk till behandlingsresponsen visas i laddningstjänsten. Materialen raderas från listan tre månader efter det att de har mottagits.

Felsituationer

Om du försöker skicka en felaktig fil via laddningstjänsten, kan du få ett felmeddelande om följande situationer:

Fel filformat: Om filen har någon annan ändelse än XML eller filformatet är på något annat sätt felaktigt, visas meddelandet ”Ogiltig fil”. I dessa fall är knappen ”Sänd filer” inte aktiv.

XML-filen godkänns inte i schemavalideringen: Om innehållet i en XML-fil inte motsvarar inkomstregistrets schema, visas meddelandet ”Det gick inte att läsa filen”. Som ytterligare information visas även länken ”Ladda ner tekniskt felmeddelande”. Felmeddelandet är i textformat och visar felen i schemavalideringen. I dessa fall är knappen ”Sänd filer” inte aktiv.

Ingen behörighet att sända material: Om användaren av laddningstjänsten inte har behörighet att sända material, returneras ett meddelande om ett behörighetsfel. I dessa fall är knappen ”Sänd filer” inte aktiv.

Den skickade filen innehåller fel: Om användaren av laddningstjänsten sänder materialet med knappen ”Sänd filer” och materialet innehåller fel, visas länken ”Ladda ner behandlingsrespons”. Behandlingsresponsen motsvarar inkomstregistrets schema för behandlingsrespons som visar de av inkomstregistret returnerade felkoderna, inklusive beskrivningar.

Flera filer av vilka en del är felaktiga: Om en del av de filer som skickas är felaktiga och en del felfria, kan de felfria filerna sändas till inkomstregistret via laddningstjänsten. I dessa fall är knappen ”Sänd filer” aktiv, och endast de felfria filerna sänds till inkomstregistret. De filer som innehåller fel stannar på listan.