Inkomstregistrets e-tjänst

I e-tjänsten kan uppgifter sändas till inkomstregistret på två sätt: genom att ladda upp filer eller mata in uppgifterna från en enskild anmälan med en webblankett. Uppgifter kan inte sändas via tjänsten Ilmoitin.fi till inkomstregistret.

Inloggningen till inkomstregistrets e-tjänst

Logga in i inkomstregistrets e-tjänst med personliga nätsbankskoder, mobilcertifikat, organisationskort och certifikatkort via övre högra hörnet på webbplatsen inkomstregistret.fi. Den som använder e-tjänsten kan till inkomstregistret sända uppgifter i enlighet med sina befintliga användarfullmakter.

I laddningstjänsten kan löneuppgiftsmaterial sändas som filer

När laddningstjänsten används ska uppgiftslämnaren först skapa ett material som innehåller anmälningar av löneuppgifter från sitt eget löneadministrationssystem. Efter inloggningen i inkomstregistrets e-tjänst överför uppgiftslämnaren materialet via laddningstjänsten till inkomstregistret. Materialet som överförs till laddningstjänsten är i XML-format. Användaren får behandlingsrespons på materialet från laddningstjänsten. I laddningstjänsten används inte certifikat.

Webblanketten kan användas för att mata in uppgifter från en enskild anmälan

En webblankett kan också användas för att manuellt lämna uppgifter i inkomstregistrets e-tjänst.  Uppgiftslämnaren identifierare sig i inkomstregistrets e-tjänst med personliga nätbankskoder, mobilcertifikat, certifikatkort eller organisationskort. Den som använder e-tjänsten kan till inkomstregistret sända uppgifter i enlighet med sina befintliga användarfullmakter.

Sidan har senast uppdaterats 1.4.2021