Inkomstregistrets e-tjänst

I e-tjänsten kan uppgifter sändas till inkomstregistret på två sätt: genom att ladda upp filer eller mata in uppgifterna från en enskild anmälan med en webblankett. Uppgifter kan inte sändas genom Ilmoitin.fi-tjänsten till inkomstregistret.

Använd Suomi.fi-identifikationen för att logga in på e-tjänsten

Använd den offentliga förvaltningens Suomi.fi-identifikation för att logga in på inkomstregistrets e-tjänst. Tjänsten möjliggör en informationssäker elektronisk identifikation med ett starkt identifieringsverktyg (bankkoder, mobilcertifikat, organisationskort och certifikatkort). Den som använder e-tjänsten kan till inkomstregistret sända uppgifter i enlighet med sina befintliga användarfullmakter.

I e-tjänsten används inget certifikat

En organisation behöver inte ett certifikat för att använda inkomstregistrets elektroniska, webbläsarbaserade ärendehanteringstjänst. För uppgiftslämnaren räcker en stark autentisering med en Suomi.fi-identifiering (personliga bankkoder, mobilcertifikat, organisationskort eller certifikatkort). Dessutom ska uppgiftslämnaren ha tillräckliga fullmakter för att uträtta ärenden för den organisation hen företräder. Inkomstregistret iakttar således samma princip som de övriga laddningstjänsterna som tillhandahålls av Skatteförvaltningen. Certifikat används inte i laddningstjänsterna eller för webblanketterna. Certifikat behövs endast i användningen av det tekniska gränssnittet för inkomstregistret.

I uppladdningstjänsten kan löneuppgiftsmaterial sändas som filer

När uppladdningstjänsten används ska uppgiftslämnaren först skapa material som innehåller löneuppgiftsanmälningar från sitt eget löneadministrationssystem. Efter inloggningen på inkomstregistrets e-tjänst överför uppgiftslämnaren materialet genom uppladdningstjänsten till inkomstregistret. Materialet som överförs till uppladdningstjänsten är i XML-format. Användaren får behandlingsrespons på materialet från uppladdningstjänsten.

Webblanketten kan användas för att mata in uppgifter från en enskild anmälan

En webblankett kan också användas för att manuellt lämna uppgifter i inkomstregistrets e-tjänst. Uppgiftslämnaren måste identifiera sig med Suomi.fi-identifiering. Den som använder e-tjänsten kan till inkomstregistret sända uppgifter i enlighet med sina befintliga användarfullmakter.