Inloggning i e-tjänsten med Katso-koder

Användningen av Katso-tjänsten upphör

Användningen av Katso-tjänsten upphör 31.8.2021. Logga in till inkomstregistret i fortsättningen med nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Befullmäktiga de nödvändiga personerna och företagen på nytt i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Läs mer: De som använder tjänsten Katso får en förlängd tid för övergången till Suomi.fi-fullmakter och Suomi.fi-identifiering

Man kan identifiera sig i inkomstregistrets e-tjänst med Katso-koder. Informationsanvändarna kan inte identifiera sig i inkomstregistrets e-tjänst med Katso-koder.

Du observerar väl, att vid identifiering med Katso-koder

  • Är funktionen Fortsätt som privatperson inte i bruk
  • Om fullmakten att handla för en organisations räkning har getts i tjänsten Suomi.fi-fullmakter, går det inte att sköta ärenden för dessa organisationers räkning

Utländska företag och utländska företagens utländska representanter (fysiska personer) identifierar sig i inkomstregistrets e-tjänst med Katso-koder. 

Logga in i inkomstregistrets e-tjänst med Katso-kod

Det är rekommenderbart att identifierar sig med bankkoder, mobilcertifikat, certifikatkort eller organisationskort i det övre högra hörnet Logga in till inkomstregistret på webbsidan inkomstregistret.fi.