Identifiering i e-tjänsten med Katso-koder

Med en Katso-kod kan följande aktörer identifiera sig i inkomstregistrets e-tjänst fr.om. 1.11.2018:

  • föreningar
  • stiftelser
  • församlingar
  • läroanstalter
  • näringssammanslutningar
  • dödsbon
  • offentliga organisationer.

Ansökan om ibruktagande av det tekniska gränssnittet kan göras av en sådan organisations Katso-huvudanvändare. Ansökan görs i inkomstregistrets e-tjänst.

Logga in i inkomstregistrets e-tjänst med Katso-kod

Även utländska företag och utländska företagens utländska representanter (fysiska personer) identifierar sig i inkomstregistrets e-tjänst med Katso-koder. 

Andra aktörer identifierar sig med bankkoder, mobilcertifikat, certifikatkort eller organisationskort.