Inloggning i e-tjänsten med Katso-koder

Användningen av Katso-tjänsten upphör

Användningen av Katso-tjänsten upphör vid utgången av 2020. Logga in till inkomstregistret i fortsättningen med nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Befullmäktiga de nödvändiga personerna och företagen på nytt i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Läs mer: Katso-tjänsten upphör – Suomi.fi-fullmakter tillgängliga för nya användare

Man kan identifiera sig i inkomstregistrets e-tjänst med Katso-koder. Informationsanvändarna kan inte identifiera sig i inkomstregistrets e-tjänst med Katso-koder.

Du observerar väl, att vid identifiering med Katso-koder

  • Är funktionen Fortsätt som privatperson inte i bruk
  • Om fullmakten att handla för en organisations räkning har getts i tjänsten Suomi.fi-fullmakter, går det inte att sköta ärenden för dessa organisationers räkning

Utländska företag och utländska företagens utländska representanter (fysiska personer) identifierar sig i inkomstregistrets e-tjänst med Katso-koder. 

Logga in i inkomstregistrets e-tjänst med Katso-kod

Det är rekommenderbart att identifierar sig med bankkoder, mobilcertifikat, certifikatkort eller organisationskort i det övre högra hörnet Logga in till inkomstregistret på webbsidan inkomstregistret.fi

Läs också: Katso-koder och -fullmakter kan ännu användas mot slutet av 2020