Användning av inkomstregistret med eIDAS-identifiering

Användning av inkomstregistrets e-tjänst förutsätter stark identifiering, dvs. att användarens identitet bestyrks. Man loggar in i e-tjänsten med personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Utländska aktörer använder Katso-koder.

En ny, sameuropeisk identifiering kommer att stegvis introduceras i EU-länderna: eIDAS.

Identifiering med eIDAS förenklar uträttandet av ärenden i myndighetstjänsterna inom den offentliga förvaltningen i och med att den möjliggör stark identifiering över landsgränserna inom EU. Med hjälp av eIDAS-identifiering kan medborgarna i EU-länderna oberoende av sitt medborgarskap sköta ärenden i elektroniska myndighetstjänster av ett annat EU-land.

Identifieringsmetoderna i de olika länderna ska först godkännas, dvs. notifieras så att de lämpar sig till eIDAS-identifiering. Notifieringsprocessen framskrider stegvis. För närvarande är eIDAS-identifieringen tillgänglig för tyska, estniska och italienska medborgare. I och med att notifieringen framskrider kan identifieringsmetoderna av allt fler länder användas för eIDAS-identifiering.

Du kan sköta ärenden i inkomstregistret med eIDAS-identifiering genom att använda blanketten för tjänstebegäran för eIDAS-identifierade. Fyll i dina person- och kontaktuppgifter på blanketten och kryssa för alternativet: Inkomstregistret. Ange en närmare beskrivning under punkten Tilläggsuppgift.

Det är ännu inte möjligt att logga in i inkomstregistrets e-tjänst direkt med eIDAS-identifiering.

Blankett för tjänstebegäran för eIDAS-identifierade (lomake.fi)