Utländsk person: så här ger du en fullmakt för inkomstregisterärenden

I Finland kan man i regel elektroniskt uträtta antingen sina egna ärenden eller en annan persons eller ett företags ärenden på dessas vägnar. För att kunna uträtta ärenden på någon annans vägnar behövs en Suomi.fi-fullmakt. Det finns olika slag av Suomi.fi-fullmakter och man ska ansöka om dem separat.

Ett utländskt företag kan uträtta ärenden elektroniskt

Användningen av inkomstregistrets e-tjänst kräver stark identifiering, dvs.  att användarens identitet bestyrks. Inloggningen sker med personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Representanten för ett utländskt företag ska ha en finländsk personbeteckning eller en utländsk identifierare (UID) samt en Suomi.fi-fullmakt för att kunna uträtta ärenden på det utländska företagets vägnar i inkomstregistret. Man ska ansöka om en UID-identifierare och en Suomi.fi-fullmakt separat.

Fullmakter som används i inkomstregistrets kan redan nu ansökas. Fullmakter som används i inkomstregistret är

 • Anmäla löneuppgifter
 • Granska löneuppgifter
 • Anmäla förmånsuppgifter
 • Granska förmånsuppgifter.
Exempel: Ett utländskt företag ger en bokföringsbyrå en ärendefullmakt för att uträtta inkomstregisterärenden. Ekonomichefen på bokföringsbyrån har representantens fullmaktsrätt. Ekonomichefen beviljar representationsfullmakter för bokförarna på bokföringsbyrån så att de kan uträtta inkomstregisterärenden på det utländska företagets vägnar. Ekonomichefen på bokföringsbyrån kan också på bokföringsbyråns vägnar be ärendefullmakter av andra företag, organisationer och personer.
 
 • 1

  Ansök om en identifierare för utlänningar

 • Registrera dig i identifieringstjänsten

  Läs anvisningarna på webbplatsen Suomi.fi. Registrera dig i identifieringstjänsten för utländska personer för att få identifieraren (UID).
 • Ladda ned mobilapplikationen

  Ladda i appbutiken ned den mobilapplikation som heter Finnish Authenticator.
 • Skicka dina uppgifter med applikationen

  Identifiera dig genom att via applikationen Finnish Authenticator skicka ett ansiktsfoto och ett foto av ditt officiella identitetsbevis, såsom pass eller identitetskort.
 • Använd applikationen för att identifiera dig

  När du får ett meddelande om att identifieringsverktyget, det vill säga mobilapplikationen Finnish Authenticator, är tillgängligt kan du ansöka om Suomi.fi-fullmakter.
 • 2

  Gör en fullmaktsansökan

 • Utred vilka fullmakter du behöver

  Det finns olika slag av Suomi.fi-fullmakter. Fullmakter som används i inkomstregistret är Anmäla löneuppgifter, Granska löneuppgifter, Anmäla förmånsuppgifter, Granska förmånsuppgifter och Behandling av logg-, gränssnitts- och anmälningsuppgifter i anslutning till inkomstuppgifter. Via länken i rubriken kommer du till en närmare beskrivning av fullmakterna.
 • Utred vem det är som kan göra fullmaktsansökan

  Fullmaktsansökan kan göras av den som har rätt att företräda företaget. Fullmaktsansökan ska undertecknas av den som har firmateckningsrätt. Firmateckningsrätten ska framgå av ett bestyrkt handelsregisterutdrag som ska skickas som bilaga till ansökan. Med fullmaktsansökan ansöker man om fullmaktsrätt eller representantens fullmaktsrätt.
 • Fullmaktsrätt

  Företaget ska ansöka om fullmaktsrätt för de ärenden som det måste sköta elektroniskt. Fullmaktsrätter kan registreras för en eller flera personer. En person som har fullmaktsrätt kan logga in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter och där på egen hand ge en ärendefullmakt antingen för sig själv, en arbetstagare i företaget eller en bokföringsbyrå. Med hjälp av ärendefullmakten kan man sköta till exempel företagets inkomstregisterärenden elektroniskt.
 • Representantens fullmaktsrätt

  Man kan ansöka om representantens fullmaktsrätt för en person som representerar ett sådant företag eller en sådan organisation som har fått fullmakten av en annan person, ett annat företag eller en annan organisation. När en person har representantens fullmaktsrätt, kan hen bevilja andra personer representationsfullmakter. Den som har fått en representationsfullmakt kan sköta ärenden på det företags eller organisations vägnar som hen representerar och som har beviljat företaget eller organisationen fullmakt.
 • Fyll i en fullmaktsansökan

  Fyll i en fullmaktsansökan i e-tjänsten Suomi.fi och skriv ut ansökan. Skicka per post fullmaktsansökan, en kopia av det handelsregisterutdrag som myndigheten bestyrkt och övriga nödvändiga bilagor. Du får närmare anvisningar på Suomi.fi som öppnas via länken i rubriken.
 • Fullmaktsansökan behandlas

  Du får ett meddelande per e-post när fullmaktsrätten eller representantens fullmaktsrätt har registrerats.
 • Ge dig själv, en arbetstagare i företaget eller en bokföringsbyrå en ärendefullmakt

  När fullmaktsrätten eller representantens fullmaktsrätt har registrerats kan du administrera fullmakterna i företaget. Logga in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter med UID-identifieraren. I tjänsten kan du bevilja Suomi.fi-fullmakter på företagets vägnar. Du kan ge en fullmakt att sköta företagets inkomstregisterärenden exempelvis för sig själv, anställda på företaget eller en bokföringsbyrå. Man kan ge ärendefullmakten för en sådan anställd på företaget som har en finländsk personbeteckning eller UID.
 • 3

  Sköt skatteärenden elektroniskt

 • Logga in till inkomstregistret

  När du har UID och en Suomi.fi-fullmakt kan du logga in i inkomstregistret (inkomstregistret.fi) och sköta företagets skatteärenden via dem.

Utländska privatpersoner kan inte uträtta sina inkomstregisterärenden elektroniskt

En utländsk privatperson kan tills vidare inte uträtta sina ärenden elektroniskt i inkomstregistret och inte heller ge en annan person eller ett annat företag fullmakt att uträtta ärenden elektroniskt på sina vägnar. För att kunna uträtta ärenden i inkomstregistret ska en privatperson ha en finländsk personbeteckning och en möjlighet för elektronisk identifiering.

Sidan har senast uppdaterats 1.9.2021