Inkomstregistrets fullmaktskoder fastställer innehållet i fullmakten

Användningen av inkomstregistrets e-tjänst administreras med fullmaktskoder. Eftersom inkomstregistret är en ny tjänst, kan i inkomstregistret inte användas några gamla fullmakter, som beviljats exempelvis för att uträtta skatteärenden. I inkomstregistret används egna fullmaktskoder:

 • Anmäla löneuppgifter
 • Granska löneuppgifter  

Granska löneuppgifter

Med denna fullmakt kan man granska följande i samband med löneuppgifter:

 • fullmaktsgivarens basuppgifter
 • anmälningar om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälningar som fullmaktsgivaren har skapat
 • rapporter som berör fullmaktsgivaren
 • meddelanden som fullmaktsgivaren har skickat och tagit emot
 • fullmaktsgivarens arkiverade dokument.

Anmäla löneuppgifter

Med denna fullmakt kan den befullmäktigade göra följande på fullmaktsgivarens vägnar i samband med löneuppgifter:

 • upprätthålla fullmaktsgivarens basuppgifter, anmälningar om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälningar
 • skicka anmälningar om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälningar som fullmaktsgivaren har skapat
 • beställa rapporter som berör fullmaktsgivaren
 • skicka meddelanden.

Denna fullmakt omfattar även fullmakten Granska löneuppgifter.

Fullmaktskoder för förmånsuppgifter publiceras senare.