Suomi.fi-fullmakt att uträtta ärenden i inkomstregistret

Användningen av inkomstregistrets e-tjänst administreras med Suomi.fi-fullmakter.

I inkomstregistret används fullmaktskoder:

 • Granska löneuppgifter
 • Anmäla löneuppgifter
 • Granska förmånsuppgifter
 • Anmäla förmånsuppgifter
 • Behandling av logg-, gränssnitts- och anmälningsuppgifter i anslutning till inkomstuppgifter

Fullmakterna beviljas i tjänsten Suomi.fi-fullmakter där fullmaktskoderna kallas för fullmaktsärenden.

Granska löneuppgifter

Fullmaktsärenden i tjänsten Suomi.fi-fullmakter: Granskning av löneuppgifter.

Med denna fullmakt kan man granska följande i samband med löneuppgifter:

 • anmälningar om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälningar som fullmaktsgivaren har skapat
 • rapporter som berör fullmaktsgivaren
 • fullmaktsgivarens basuppgifter
 • meddelanden som fullmaktsgivaren har tagit emot
 • fullmaktsgivarens arkiverade dokument.

Anmäla löneuppgifter

Fullmaktsärenden i tjänsten Suomi.fi-fullmakter: Anmälan om löneuppgifter.

Med denna fullmakt kan den befullmäktigade göra följande på fullmaktsgivarens vägnar i samband med löneuppgifter:

 • skicka, upprätthålla och granska anmälningar om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälningar som fullmaktsgivaren har skapat
 • beställa och granska rapporter som berör fullmaktsgivaren
 • upprätthålla och granska fullmaktsgivarens basuppgifter
 • granska meddelanden som fullmaktsgivaren har tagit emot
 • granska fullmaktsgivarens arkiverade dokument.

Granska förmånsuppgifter

Fullmaktsärenden i tjänsten Suomi.fi-fullmakter: Granskning av förmånsuppgifter.

Med denna fullmakt kan den befullmäktigade granska följande i samband med förmånsuppgifter:

 • anmälningar om förmånsuppgifter som fullmaktsgivaren har skapat
 • rapporter som berör fullmaktsgivaren
 • fullmaktsgivarens basuppgifter
 • meddelanden som fullmaktsgivaren har tagit emot
 • fullmaktsgivarens arkiverade dokument.

Anmäla förmånsuppgifter

Fullmaktsärenden i tjänsten Suomi.fi-fullmakter: Anmälan om förmånsuppgifter.

Med denna fullmakt kan den befullmäktigade göra följande på fullmaktsgivarens vägnar i samband med förmånsuppgifter:

 • skicka, upprätthålla och granska anmälningar om förmånsuppgifter som fullmaktsgivaren har skapat
 • beställa och granska rapporter som berör fullmaktsgivaren
 • upprätthålla och granska fullmaktsgivarens basuppgifter
 • granska meddelanden som fullmaktsgivaren har tagit emot
 • granska fullmaktsgivarens arkiverade dokument.

Behandling av logg-, gränssnitts- och anmälningsuppgifter i anslutning till inkomstuppgifter

Med denna fullmakt får den befullmäktigade särskilt omfattande rättigheter och kan på fullmaktsgivarens vägnar behandla logg-, gränssnitts- och anmälningsuppgifter om inkomster, pensioner och förmåner, såsom:

 • göra och upprätthålla gränssnittsansökan och beställa certifikat
 • beställa och granska logguppgifter
 • granska uppgifter om betalda inkomster
 • granska meddelanden
 • granska arkiverade dokument
 • upprätthålla och granska basuppgifter
 • lämna in och granska anmälningar
 • beställa och granska rapporter.
Sidan har senast uppdaterats 2.1.2023