Inkomstregistrets fullmaktskoder fastställer innehållet i fullmakten

Användningen av inkomstregistrets e-tjänst administreras med fullmaktskoder. I inkomstregistret används fullmaktskoder:

 • Granska löneuppgifter
 • Anmäla löneuppgifter
 • Granska förmånsuppgifter
 • Anmäla förmånsuppgifter
 • Behandling av logg-, gränssnitts- och anmälningsuppgifter i anslutning till inkomstuppgifter

Fullmakterna beviljas i tjänsten Suomi.fi-fullmakter där fullmaktskoderna kallas för fullmaktsärenden.

En del av funktionerna, t.ex. meddelanden, tas i bruk senare. Läs mera om ibruktagandet av funktionerna i leveransbeskrivningarna (på finska).

Granska löneuppgifter

Fullmaktsärenden i tjänsten Suomi.fi-fullmakter: Granskning av löneuppgifter.

Med denna fullmakt kan man granska följande i samband med löneuppgifter:

 • fullmaktsgivarens basuppgifter
 • anmälningar om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälningar som fullmaktsgivaren har skapat
 • rapporter som berör fullmaktsgivaren
 • meddelanden som fullmaktsgivaren har skickat och tagit emot
 • fullmaktsgivarens arkiverade dokument.

Anmäla löneuppgifter

Fullmaktsärenden i tjänsten Suomi.fi-fullmakter: Anmälan om löneuppgifter.

Med denna fullmakt kan den befullmäktigade göra följande på fullmaktsgivarens vägnar i samband med löneuppgifter:

 • upprätthålla fullmaktsgivarens basuppgifter, anmälningar om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälningar
 • skicka anmälningar om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälningar som fullmaktsgivaren har skapat
 • beställa rapporter som berör fullmaktsgivaren
 • skicka meddelanden.

Denna fullmakt omfattar även fullmakten Granska löneuppgifter.

Granska förmånsuppgifter

Fullmaktsärenden i tjänsten Suomi.fi-fullmakter: Granskning av förmånsuppgifter.

Med denna fullmakt kan den befullmäktigade granska följande i samband med förmånsuppgifter:

 • fullmaktsgivarens basuppgifter
 • anmälningar om förmånsuppgifter som fullmaktsgivaren har skapat
 • rapporter som berör fullmaktsgivaren
 • meddelanden som fullmaktsgivaren har skickat och tagit emot
 • fullmaktsgivarens arkiverade dokument.

Anmäla förmånsuppgifter

Fullmaktsärenden i tjänsten Suomi.fi-fullmakter: Anmälan om förmånsuppgifter.

Med denna fullmakt kan den befullmäktigade göra följande på fullmaktsgivarens vägnar i samband med förmånsuppgifter:

 • upprätthålla fullmaktsgivarens basuppgifter och anmälningar om förmånsuppgifter
 • skicka anmälningar om förmånsuppgifter som fullmaktsgivaren har skapat
 • beställa rapporter som berör fullmaktsgivaren
 • skicka meddelanden.

Denna fullmakt omfattar också fullmakten Granska förmånsuppgifter.

Behandling av logg-, gränssnitts- och anmälningsuppgifter i anslutning till inkomstuppgifter

Med denna fullmakt får den befullmäktigade särskilt omfattande rättigheter och kan på fullmaktsgivarens vägnar behandla logg-, gränssnitts- och anmälningsuppgifter om inkomster, pensioner och förmåner, såsom:

 • göra och upprätthålla gränssnittsansökan och beställa certifikat
 • beställa och granska logguppgifter
 • granska uppgifter om betalda inkomster
 • granska meddelanden
 • granska arkiverade dokument
 • upprätthålla och granska basuppgifter
 • lämna in och granska anmälningar
 • beställa och granska rapporter.