Byt från Katso-tjänsten till tjänsten Suomi.fi

Användningen av Katso-tjänsten håller på att upphöra i inkomstregistrets e-tjänst. Därför lönar det sig att byta från Katso-tjänsten till Suomi.fi-identifiering och -fullmakter.

Suomi.fi-fullmakter kan även ansökas av de aktörer som använt Katso-tjänsten men som inte kunnat byta till Suomi.fi-fullmakter tidigare.

Dessa aktörer omfattar till exempel kommuner, församlingar och läroanstalter.

Följande organisationer kan omedelbart använda Suomi.fi-fullmakter: 

 • bostadsaktiebolag
 • öppet bolag
 • kommanditbolag
 • rörelseidkare eller yrkesutövare (firmanamn)
 • jord- och skogsbruksidkare
 • aktiebolag
 • andelslag
 • förening
 • stiftelse som är införd i handelsregistret

Så här beviljar du en Suomi.fi-fullmakt

Fullmaktsgivarens organisationsform avgör när en ny fullmakt kan beviljas i Suomi.fi-fullmakter.

 • Så gott som nästan alla företag och företagare kan redan nu befullmäktiga en annan person eller företag att uträtta ärenden för sig i inkomstregistrets e-tjänst via Suomi.fi-fullmakter. Beviljande av Suomi.fi-fullmakter förutsätter att företaget har
  • FO-nummer
  • registrerats i FODS eller handelsregistret.
 • De företag och samfund med FO-nummer vars representanter inte är införda i handelsregistret kan inleda användningen av Suomi.fi-fullmakter i den nya tjänsten för tjänstebannabefullmäktigande.

Hur fungerar tjänstemannabefullmäktigande?

Organisationen begär att Skatteförvaltningens tjänsteman beviljar organisationens representant fullmaktsrätt, varefter organisationens representant kan befullmäktiga andra personer i Suomi.fi-fullmakter. Utländska aktörer kan också befullmäktiga med hjälp av tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande. Tjänstemannen registrerar fullmakterna som angetts på ansökan i fullmaktsregistret för sökandens räkning.

Tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande möjliggör elektronisk befullmäktigande och uträttande av ärenden för en sådan parts räkning, som inte själv kan bevilja elektroniska fullmakter i Suomi.fi-fullmakter.

T.ex. följande organisationer kan ansöka om Suomi.fi-fullmaktsrätt och -fullmakter med hjälp av tjänstemannafunktionen:

 • samfund med inga representanter införda i handelsregistret (t.ex. kommuner, församlingar, läroanstalter, stiftelser, näringssammanslutningar och dödsbon med FO-nummer)
 • föreningar med inga personer med rätt att ensam företräda föreningen införda i handelsregistret
 • utländska företag med inga representanter med finsk personbeteckning införda i handelsregistret
 • utländska företag som inte har registrerats i Finland
 • finska företag med inga personer eller styrelseledamöter med rätt att ensam företräda företaget införda i handelsregistret.

Läs mera: Du kan bevilja Suomi.fi-fullmakter med hjälp av en tjänsteman

Vad innebär upphörandet av Katso-tjänsten?

Om du nu använder Katso-koder, kan du inte logga in med dem i MinSkatt, Lomake.fi, Ilmoitin.fi, Palkka.fi eller inkomstregistret från och med 1.1.2021. Logga in i dessa tjänster med personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Mobilcertifikat eller certifikatkort kan också tillhandahållas av organisationen.

Om du sköter inkomstregisterärenden på någon annans vägnar med Katso-koder, ska du ersätta dem med Suomi.fi-fullmakter. Katso-fullmakter ändras automatiskt inte till Suomi.fi-fullmakter.

Du kan inte använda Katso-fullmakter från och med 1.1.2021.

Läs mera: