Användningen av inkomstregistret kan avgränsas med avgränsningsidentifierare

I inkomstregistret används två avgränsningsidentifierare för att avgränsa fullmakter: underorganisationens identifierare och kundnumret.

Avgränsningsidentifierare används för inkomstregistrets fullmaktskoder Anmäla löneuppgifter och Granska löneuppgifter samt Anmäla förmånsuppgifter och Granska förmånsuppgifter.

Underorganisationens identifierare

Med underorganisationens identifierare delar prestationsbetalaren in sitt företag i separata helheter för ärendehanteringen i inkomstregistret. Med underorganisationens identifierare kan företaget specificera till exempel organisationens affärsenheter såsom löneadministrationen och hanteringen av reseräkningar. Underorganisationens identifierare är fullmaktsgivarens verktyg.

Vid användning av en avgränsningsidentifierare skapas fullmakten av två delar:

fullmaktskod och underorganisationens identifierare

Underorganisationens identifierare som avgränsningsidentifierare i inkomstregistret

Kundnummer

Kundnumret är en befullmäktigad parts såsom en redovisningsbyrås verktyg när parten allokerar representationsfullmakter från ett visst företag till sina egna arbetstagare. Kundnumret kan vara ett FO-nummer eller en personbeteckning.

Vid användning av en avgränsningsidentifierare skapas fullmakten av två delar:

fullmaktskoden och kundnumret

Kundnumret som avgränsningsidentifierare för representationsfullmakten

Sidan har senast uppdaterats 24.9.2020