Anvisningar om fullmakter i inkomstregistret

Bokföringsbyrån begär Suomi.fi-fullmakt

1. Logga in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Du kan identifiera dig med nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

2. Klicka på ”Byt användarroll”. Välj ”Uträtta ärenden för företag”.

3. Välj det företag som du vill sköta ärenden för – när du ber om fullmakt ska du i listan välja den bokföringsbyrå som du själv representerar. Observera att endast en person med firmateckningsrätt för närvarande kan göra en begäran om fullmakt.

4. Välj ”Lägg till ny fullmakt” i vyn. Välj ”Begär fullmakt”.

5. Välj ”Lägg till företag” I vyn öppnas en företagssökning, där du kan skriva in kundföretagets namn eller FO-nummer. Sökfältet uppdateras automatiskt. Välj kundföretag.

6. De kundföretag som du valt visas som en lista. Du kan be om fullmakt av högst 30 kunder på en och samma gång. Vid behov kan du skicka fler begäranden.

7. Ange sedan giltighetstiden för den fullmakten du begär. Välj en tillräckligt lång giltighetstid. Du kan när som helst avsluta fullmaktens giltighetstid, och vid behov kan också bokföringsbyrån eller kundföretaget avsluta den.  Efter att du har angett giltighetstid för fullmakten, ska du välja fullmaktens innehåll.

8. Välj sedan vilka fullmakter som du vill begära av kundföretaget. Fullmakterna som berättigar att sköta ärenden i inkomstregistret är ”Anmäla löneuppgifter” och ”Granska löneuppgifter”.

Observera att du samtidigt kan be om alla fullmakter som du behöver för att sköta ett kundföretags ärenden. Om du exempelvis sköter kundens skatteärenden, är fullmakterna ”Skatteärenden” och ”Deklarering”. Då behöver du inte skicka flera separata fullmaktsbegäranden till kunden. När du har angett vilka fullmakter du vill begära, går du vidare genom att välja ”Gå till kontroll”.

9. Du ser ett sammandrag över de fullmakter som du begär. Om innehållet på sammandragssidan motsvarar dina behov, välj ”Ja, jag skickar begäran om fullmakter”. Observera att tjänsten inte automatiskt skickar något meddelande till kunden. Efter att du skickat fullmaktsbegäran ska du själv kontakta dina kunder. Be dina kunder godkänna fullmaktsbegäran i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.