Suomi.fi-fullmakter kan beviljas med en fullmaktsansökan

Vad avses med tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande?

Tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande möjliggör elektroniskt fullmaktsgivande och uträttande av ärenden för någon annans räkning för aktörer som inte annars kan bevilja elektroniska fullmakter i Suomi.fi-fullmakter. Organisationen fyller i en fullmaktsansökan i tjänsten och bifogar de nödvändiga dokumenten till ansökan. En tjänsteman handlägger fullmaktsansökan.

Tjänsten behövs till exempel av organisationer vars representanter inte är införda i handelsregistret, föreningsregistret eller företags- och organisationsdatasystemet (FODS).

Börja bevilja fullmakter med ansökan (suomi.fi).

Vilka organisationsformer använder fullmaktsansökan?

De flesta organisationsformerna kan själva bevilja fullmakter i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Dessa organisationer behöver inte fullmaktsansökan. Det finns dock vissa organisationsformer som beviljar fullmakter med fullmaktsansökningar. Sådana är:

  • kommuner, församlingar, läroanstalter och andra offentliga samfund
  • näringssammanslutningar och samfällda förmåner
  • beskattningssammanslutningar t.ex.  en skogs-, jordbruks- eller fastighetssammanslutning, i vilken delägarna är andra sammanslutningar eller dödsbon eller någon av delägarna inte har ett elektroniskt identifieringsverktyg
  • stiftelser och föreningar som inte har några personer med rätt att företräda stiftelsen eller föreningen på egen hand införda i registret
  • företag där flera personer inte kan ge fullmakt tillsammans på grund av till exempel en firmateckningsregel
  • dödsbon och väglag med FO-nummer
  • finländska företag som inte har några personer eller styrelsemedlemmar med rätt att företräda företaget på egen hand införda i handelsregistret
  • utländska företag som inte har någon representant med finländsk personbeteckning införd i handelsregistret
  • utländska företag som inte är registrerade i Finland.

Vem kan göra en fullmaktsansökan?

En fullmaktsansökan kan göras av en privatperson eller en representant för en organisation. En fullmaktsansökan kan även göras för ett företag som har avslutat sin verksamhet. Undertecknaren av fullmaktsansökan ska verifieras, och för detta används olika dokument beroende på vilket slags aktör fullmaktsgivaren är.

Läs mer om fullmaktsansökan och de nödvändiga dokumenten (suomi.fi).