Du kan bevilja Suomi.fi-fullmakter med en fullmaktsansökan

Tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande möjliggör elektroniskt fullmaktsgivande och uträttande av ärenden för någon annans räkning för aktörer som inte annars kan bevilja elektroniska fullmakter i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Organisationen fyller i en fullmaktsansökan i tjänsten och bifogar de nödvändiga dokumenten till ansökan. En tjänsteman handlägger fullmaktsansökan.

Tjänsten behövs till exempel av organisationer vars representanter inte är införda i handelsregistret, föreningsregistret eller företags- och organisationsdatasystemet (FODS). De flesta organisationer kan själva bevilja fullmakter.

Vilka Suomi.fi-fullmakter kan beviljas med hjälp av en tjänsteman?

Med ansökan om befullmäktigande kan tre slags fullmakter ges:

Med en fullmaktsansökan kan man endast bevilja en sorts fullmakt i taget.

Personer med fullmaktsrätt kan själva bevilja och begära Suomi.fi-fullmakter i tjänsten Suomi.fi.

 • De kan bevilja Suomi.fi-fullmakter för till exempel bokföringsbyråer eller arbetstagare i det egna företaget eller den egna organisationen.
 • Personer med fullmaktsrätt kan senare även själva göra ändringar i de beviljade fullmakterna.

Representantens fullmaktsrätt kan sökas för en person som representerar ett företag eller samfund som har fått en fullmakt av en annan person eller ett annat företag eller samfund.

 • En person med representantens fullmaktsrätt kan:
  • bevilja andra personer representationsfullmakter – en person med representationsfullmakt kan uträtta ärenden, på företagets eller samfundets vägnar, för den part som har befullmäktigat företaget eller samfundet
  • begära fullmakter för ärendehantering av andra företag, samfund eller personer på den parts vägnar hen representerar.

Personer eller organisationer som har beviljats fullmakt för ärendehantering kan uträtta ärenden på fullmaktsgivarens vägnar.

 • En privatperson kan till exempel befullmäktiga en bokföringsbyrå att på privatpersonens vägnar lämna in löneuppgifter i inkomstregistrets e-tjänst.

Vem kan göra en fullmaktsansökan?

En fullmaktsansökan kan göras av en privatperson eller en representant för en organisation. En fullmaktsansökan kan även göras för ett företag som har avslutat sin verksamhet eller fusionerat med ett annat bolag .

Vilka dokument ska bifogas fullmaktsansökan?

De nödvändiga dokumenten varierar enligt fullmaktsgivaren. Som bilaga till ansökan kan du behöva till exempel dokument med vilka du påvisar att undertecknaren har rätt att underteckna ansökan och att fullmakten som beviljas är enligt fullmaktsgivarens önskan.

Du kan kontrollera vilka dokument som behövs i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. När du matar in uppgifterna om fullmaktsgivaren och fullmaktstagaren samt leveranssättet för fullmaktsansökan får du ett sammandrag över anvisningar och nödvändiga dokument.

Hur gör man en fullmaktsansökan?

En representant för organisationen lämnar in en fullmaktsansökan med webblanketten i tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande på Suomi.fi.

 • Identifiera dig i tjänsten Suomi.fi-fullmakter med personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.
 • Fyll i en fullmaktsansökan.
 • Skicka in ansökan och de nödvändiga dokumenten elektroniskt via webblanketten.
 • Kom ihåg att underteckna ansökan. Du kan använda elektronisk underskrift eller skriva ut ansökan och underteckna den för hand.

Skicka in pappersblanketten.

 • Du kan skriva ut fullmaktsansökan från tjänsten Suomi.fi
 • Skicka den undertecknade ansökan och de nödvändiga dokumenten i samma kuvert per post till:

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
PB 1003
02151 Esbo

Om du inte kan använda webblanketten eller pappersblanketten kan du besöka något av Skatteförvaltningens kontor för att göra en fullmaktsansökan eller godkänna en fullmaktsbegäran.

Följande tabell sammanställer de olika ärendehanteringskanalerna som är tillgängliga för olika kundgrupper. Ärendehanteringskanalen varierar beroende på om fullmaktsgivaren eller fullmaktsinnehavaren är finländare eller utlänning.

De olika ärendehanteringskanalerna som är tillgängliga för olika kundgrupper
  Företag eller samfund som fullmaktsgivare Person som fullmaktsgivare

Ärendehanteringskanaler

finländsk

utländsk

finländsk

utländsk

Webblankett Ja, rekommenderas i första hand Nej Nej Nej
Post Ja Ja, rekommenderas i första hand Nej Nej
Besök Ja Ja Ja, den enda möjligheten Ja, den enda möjligheten
Sidan har senast uppdaterats 2.1.2023