Övergå från Katso-tjänsten till tjänsten Suomi.fi

Användningen av Katso-tjänsten i inkomstregistrets e-tjänst upphör 31.8.2021. Katso-tjänsten måste ersättas med Suomi.fi-fullmakter. 

Ansök om Suomi.fi-fullmakter självständigt och elektroniskt

De flesta organisationerna kan bevilja Suomi.fi-fullmakter självständigt i tjänsten Suomi.fi.

Läs mer om inkomstregistrets fullmaktskoder.

Börja bevilja Suomi.fi-fullmakter

Använd fullmaktsansökan om ingen representant är införd i handelsregistret, föreningsregistret eller FODS

Om företaget eller organisationen har ett FO-nummer, men ingen registrerad representant i handelsregistret, föreningsregistret eller företags- och organisationsdatasystemet (FODS) ska Suomi.fi-fullmakter användas med hjälp av tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande. I tjänsten fyller man i en fullmaktsansökan och bifogar de nödvändiga dokumenten till ansökan.

Utländska aktörer kan också bevilja fullmakter med hjälp av tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande.

Börja bevilja Suomi.fi-fullmakter med fullmaktsansökan

Hur fungerar fullmaktsansökan?

Tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande möjliggör beviljande av elektroniska fullmakter och uträttande av ärenden på en annans vägnar åt aktörer som inte själva kan skapa elektroniska fullmakter i Suomi.fi-fullmakter.

I tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande fyller organisationen i en fullmaktsansökan och kontrollerar vilka dokument som behövs. Organisationen lämnar in fullmaktsansökan och bilagorna i tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande på Suomi.fi. En tjänsteman registrerar de fullmakter som anges i ansökan på den sökandes vägnar.

Läs mer om fullmaktsansökan: Du kan bevilja Suomi.fi-fullmakter med hjälp av en tjänsteman

Vad innebär det att Katso-tjänsten upphör?

Om du i nuläget använder en Katso-kod kan du från och med den 1 september 2021 inte längre logga in i inkomstregistret med den. Logga in i inkomstregistrets e-tjänst med personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Mobilcertifikat eller certifikatkort kan även tillhandahållas av organisationen.

Om du med hjälp av Katso-fullmakter sköter inkomstregisterärenden på någon annans vägnar ska du i stället skaffa de nödvändiga Suomi.fi-fullmakterna. Katso-fullmakterna omvandlas inte automatiskt till Suomi.fi-fullmakter.

Varför kan jag inte via inkomstregistret se uppgifterna om det företag eller samfund vars ärenden jag sköter?

Från och med den 1 juli 2021 går det inte längre att granska behörigheterna i tjänsten Katso vid inloggning med en stark personlig identifierare. Du behöver en Suomi.fi-fullmakt i stället för Katso-auktoriseringarna.

Du kan använda din Katso-kod i tjänsten tills din Suomi.fi-fullmakt är i skick. Katso-autentiseringen upphör den 31 augusti 2021.

När du loggar in i tjänsten med nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort kontrolleras din behörighet att sköta ärenden på en organisations vägnar

  • i handelsregistret
  •  i företags- och organisationsdatasystemet (YTJ)
  • i föreningsregistret
  • i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Logga in i e-tjänsten med Katso-koder

Anvisning till att öppna en låst Katso-kod

Läs mera: