Övergå från Katso-tjänsten till tjänsten Suomi.fi

Användningen av Katso-tjänsten i inkomstregistrets e-tjänst har upphört den 31 augusti 2021. Det är inte längre möjligt att autentisera sig med Katso-koden, och behörigheterna och auktoriseringarna i tjänsten Katso är inte längre giltiga.

Logga in till inkomstregistret med nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Befullmäktiga de nödvändiga personerna och företagen i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Ansök om Suomi.fi-fullmakter självständigt och elektroniskt

De flesta organisationerna kan bevilja Suomi.fi-fullmakter självständigt i tjänsten Suomi.fi.

Läs mer om inkomstregistrets fullmaktskoder.

Börja bevilja Suomi.fi-fullmakter

Använd fullmaktsansökan om ingen representant är införd i handelsregistret, föreningsregistret eller FODS

Om företaget eller organisationen har ett FO-nummer, men ingen registrerad representant i handelsregistret, föreningsregistret eller företags- och organisationsdatasystemet (FODS) ska Suomi.fi-fullmakter användas med hjälp av tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande. I tjänsten fyller man i en fullmaktsansökan och bifogar de nödvändiga dokumenten till ansökan.

Utländska aktörer kan också bevilja fullmakter med hjälp av tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande.

Börja bevilja Suomi.fi-fullmakter med fullmaktsansökan

Hur fungerar fullmaktsansökan?

Tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande möjliggör beviljande av elektroniska fullmakter och uträttande av ärenden på en annans vägnar åt aktörer som inte själva kan skapa elektroniska fullmakter i Suomi.fi-fullmakter.

I tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande fyller organisationen i en fullmaktsansökan och kontrollerar vilka dokument som behövs. Organisationen lämnar in fullmaktsansökan och bilagorna i tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande på Suomi.fi. En tjänsteman registrerar de fullmakter som anges i ansökan på den sökandes vägnar.

Läs mer om fullmaktsansökan: Du kan bevilja Suomi.fi-fullmakter med hjälp av en tjänsteman

Läs mera: