Så här ansöker du om ett certifikat

Användaren av det tekniska gränssnittet behöver också ett certifikat med vilket organisationen som använder gränssnittet identifieras och materialets beständighet säkerställs. Personen med firmateckningsrätt i organisationen gör först ansökan om ibruktagandet av det tekniska gränssnittet. Därefter kan certifikatansökan göras.

På certifikatansökan beställer personen med firmateckningsrätt certifikatet till den kanal som valts. Personen med firmateckningsrätt kan beställa certifikatet i inkomstregistrets e-tjänst. Den tekniska kontaktpersonen för som angetts på ansökan får anvisningar för hämntningen av certifikatet. Certifikatets tekniska kontaktperson får ett säkert e-postmeddelande till den e-postadress som angetts, som innehåller överföringskoder (TransferID och TransferPassword) som behövs för begäran om certifikatet. Kontaktpersonen får en PIN-kod som ett textmeddelande så att hen kan läsa det säkra e-postmeddelandet.

Funktionen Ansök om ett nytt certifikat används när

  • man ansöker om ett nytt certifikat (t.ex. tilläggscertifikat) till en kanal som är i kraft eller
  • hämtningen av certifikatet har misslyckats (telefonnumret har angetts i fel format, PIN-koden har tappats bort, e-postadressen har angetts fel).

Vid ansökan om ett nytt certifikat, kan man endast välja mellan de kanaler, till vilka man tidigare gjort en ansökan och vars behörighet är giltig.

Certifikatets tekniska kontaktperson

En person med firmateckningsrätt i organisationen utser på certifikatansökan en teknisk kontaktperson för certifikatet. Certifikatets tekniska kontaktperson kan till exempel vara företrädaren för programvaruföretaget. Certifikatets tekniska kontaktperson får ett textmeddelande och en e-post för hämtningen av certifikatet. Kontaktpersonen kan sköta tekniska ärenden ifråga om sökningen av certifikatet. Certifikatets tekniska kontaktperson skickas per säker e-post nödvändiga uppgifter för att bilda certifikatet och en PIN-kod som ett textmeddelande så att hen kan läsa det säkra e-postmeddelandet.  PIN-koden skickas efter att man tryckt på länken "Öppna meddelandet" i det säkra e-postmeddelandet som skickats i samband med hämtningen av certifikatet

Certifikatets tekniska kontaktperson får ett e-postmeddelande om att certifikatets giltighetstid håller på att gå ut 60 dygn i förväg.

Om certifikatets tekniska kontaktperson byts ut, uppdaterar personen med firmateckningsrätt i organisationen uppgifterna i inkomstregistrets e-tjänst. Det är viktigt att kontaktuppgifterna är korrekta.