Konsumentproduktbedrägerier

Med eget exempel kan man påverka det allmänna attitydsklimatet. Webbplatsen Grå ekonomi & ekonomisk brottslighet hjälper företag och privatpersoner att identifiera vad grå ekonomi är. På webbplatsen har vi samlat tips och exempel på hur man agerar rätt eller skyddar sig mot skador som grå ekonomi och ekonomisk brottslighet förorsakar.

Privatperson

  • Ta det lugnt. Innan du reagerar, fundera på t.ex. följande saker: Låter erbjudandet för bra? Är stavningen och grammatiken i meddelandet korrekt? Verkar innehållet i meddelandet tvivelaktigt på något annat sätt?
  • Kolla. Och kolla igen. Om ett skumt e-postmeddelande har en länk, kolla vilken internetadress länken leder till genom att föra muspekaren över länken – men klicka inte på länken. Om domänen bakom länken inte har anknytning till den som skickat meddelandet är det förmodligen ett bluffmeddelande som skickats för att fiska uppgifter.
  • Känn igen det korrekta. Internetbankernas webbläsartrafik är alltid krypterad. En webbplatsanslutning är säker om det finns en låssymbol i webbläsarens adressfält och webbadressen börjar på https://. Tänk på att myndigheter, banker eller e-handel inte skickar e-postmeddelanden med begäran om lösenord, kontonummer, bank- eller kreditkortsuppgifter eller pengar.

Företag

  • Känn igen riskprodukterna. Missbruk som upptäckts i handeln med konsumentprodukter är typiskt ursprungsförfalskningar av livsmedel, bedrägerier i samband med import av alkohol, tobak och exempelvis bilar samt så kallade ”beställningsfällor” i samband med distansförsäljning.
  • Försäkra dig om en produkts ursprung. Förfalskning av livsmedels ursprung är den mest kända formen av livsmedelsbedrägerier i Finland.
  • Kontakta myndigheterna om du misstänker förekomst av grå ekonomi i samband med import eller export.