Förhindra svartarbete

Med eget exempel kan man påverka det allmänna attitydsklimatet. Webbplatsen Grå ekonomi & ekonomisk brottslighet hjälper företag och privatpersoner att identifiera vad grå ekonomi är. På webbplatsen har vi samlat tips och exempel på hur man agerar rätt eller skyddar sig mot skador som grå ekonomi och ekonomisk brottslighet förorsakar.

Privatperson

  • Håll fast vid dina rättigheter. Arbeta endast med skattekort och kräv alltid ett skriftligt arbetsavtal och lönespecifikation. Se till att du får lönen på ditt bankkonto.
  • Kolla ditt lönebesked regelbundet och ditt arbetspensionsutdrag årligen. Försäkra dig om huruvida du är anställd eller företagare.
  • Be alltid om kvitto på dina inköp. När du köper hushålls- eller renoveringstjänster ska du kolla att företaget finns i förskottsuppbörds- och momsregistret (www.ytj.fi/sv/ [.fi]›). 

Företag

  • Som företagare ska du sköta om skatter samt pensions- och olycksfallsförsäkringar och anmäla de anställdas löner till inkomstregistret.
  • Ta reda på bakgrundsinformation om dina affärspartner. Tecken på användning av svart arbetskraft kan vara omfattande användning av externa tjänster eller att en företrädare för ett företag har bristande kunskaper om produkten eller marknadsföringen.
  • Var uppmärksam på betalningsarrangemangen. En ytterligare förklaring bör krävas om betalningen ska göras till en tredje part och/eller ett tredje land eller delas upp på olika konton eller en affärspartner kräver kontantbetalning. Tänk också på om affärsvillkoren är förnuftiga: skiljer sig betalningsplanerna eller affärsvillkoren från branschens normala affärspraxis eller rutiner?