Bekämpning


Flera myndigheter deltar i bekämpningen av grå ekonomi. De myndigheter och ministerier som ansvarar för innehållet på webbplatsen Grå ekonomi och ekonomisk brottslighet presenterar sin verksamhet för bekämpning av grå ekonomi. Ministerierna styr myndigheternas verksamhet och beredningen av lagstiftningen. Även om varje myndighet sköter sina lagstadgade uppgifter handlar bekämpning av grå ekonomi rätt långt om samarbete mellan myndigheterna.