Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skattedeklaration 6 elektroniskt - samfälld förmån, statlig inrättning, utländskt dödsbo m.fl.

Skattedeklaration 6 ska lämnas in elektroniskt. Skattedeklaration 6 ska lämnas in av bl.a.

 • samfällda skogar, delägarlag och andra samfällda förmåner 
 • statliga inrättningar 
 • utländska dödsbon 
 • konkursbon 
 • försäkrings-, arbetslöshets- och arbetspensionskassor.

Skattedeklarationen och dess bilagor kan lämnas in på flera olika sätt:

 • Lämna in skattedeklarationsuppgifterna i e-tjänsten MinSkatt
 • Skicka skattedeklarationen i filformat direkt från ekonomiprogrammet via webbtjänsten Ilmoitin.fi.
 • via ekonomiförvaltningens program om det har en förbindelse, det vill säga ett gränssnitt, till Skatteförvaltningen.

Samfund och samfällda förmåner får lämna in sina skattedeklarationer på pappersblankett endast av särskilda skäl, om det t.ex. inte går att lämna deklarationen elektroniskt på grund av tekniska hinder.

Samfund och samfällda förmåner ska lämna in skattedeklarationen inom 4 månader från det att räkenskapsperiodens sista kalendermånad har gått ut. Den elektroniska skattedeklarationen har lämnats in inom utsatt tid om du får en mottagningsbekräftelse senast under den sista inlämningsdagen. En pappersdeklaration ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast den sista inlämningsdagen kl. 16.15.

Så här deklarerar du elektroniskt

Samfund och samfällda förmåner behöver  personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort för att kunna använda e-tjänsterna. Mobilcertifikatet eller certifikatkortet kan också vara ett sådant som organisationen erbjuder. 

Så här skickar du in e-bilagor till skattedeklarationen

 • Hela skattedeklarationen med bilagor ska skickas in elektroniskt. Du ska även lämna in alla bilageblanketter (t.ex. blankett 62) och bifogade filer (t.ex. bokslutet) elektroniskt.
 • Lämna in deklarationsblankett 6 tillsammans med bilageblanketter (t.ex. blankett 62) som Skatteförvaltningen har fastställt. Du kan ange uppgifterna i en webblankett eller skicka dem såsom en fil som ekonomiprogrammet skapat. Bilageblanketter kan inte skickas utan skattedeklaration.
 • När du skickar bilagefiler ska du se till att den bilagetyp som du väljer i e-tjänsten motsvarar den bifogade filens innehåll. Om du t.ex. väljer ”Revisionsberättelse” som bilagans typ måste bilagan vara just en revisionsberättelse och ingenting annat. Du behöver inte skicka in skattedeklaration 6 på nytt om du i efterskott kompletterar den med en bifogad fil. 

 

Sidan har senast uppdaterats 1.9.2021