Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Tillfälligt registrerad mottagare i punktbeskattning

En tillfälligt registrerad mottagare är ett företag eller en privatperson som i sin förvärvsverksamhet har rätt att ta emot punktskattepliktiga produkter i systemet för uppskovsförfarande. En tillfälligt registrerad mottagare kan ta emot produkter från ett annat EU-land eller från en importplats i Finland. Flyttningar av produkter under punktskatteuppskov övervakas med hjälp av EMCS-systemet.

En tillfälligt registrerad mottagare behöver av Skatteförvaltningen ett temporärt punktskattenummer som gäller ett visst produktparti. Ett punktskattenummer behövs för flyttningar inom EMCS-systemet endast när det är fråga om produkter som omfattas av den harmoniserade punktskatten inom EU. Dessa produkter är till exempel alkohol, en del av tobaksprodukterna och flytande bränslen.

Rätten att verka som tillfälligt registrerad mottagare gäller endast under en viss tidpunkt och en viss kvantitet produkter.

Den tillfälligt registrerade mottagaren ska deklarera och betala punktskatt på produkterna till Finland.

En säkerhet krävs för produkterna

Mottagaren ska innan produkterna sänds lämna en förhandsanmälan i MinSkatt och till Skatteförvaltningen betala en säkerhet som motsvarar punktskattebeloppet.

För förhandsanmälan behöver du avsändarens punktskattenummer. Fråga efter numret av avsändaren, det vill säga den som upprätthåller skatteupplaget.

När du har lämnat förhandsanmälan och betalat säkerheten får du ett eget punktskattenummer i MinSkatt. Ge numret till avsändaren av varorna.

Efter detta kan du ta emot produktpartiet inom ramen för uppskovsförfarandet. Punktskattenumret är giltigt endast en gång och gäller endast ett visst produktparti.

Lämna en förhandsanmälan och ställ en säkerhet separat för varje produktparti. Skatteförvaltningen använder säkerheten till att betala punktskatten.

När du tagit emot produkterna ska du lämna en skattedeklaration.

Valvira ger uppgifter om andra tillstånd som behövs vid import av alkohol.

Läs mer:

Hur gör man en punktskattedeklaration och betalar punktskatt?

Säkerheter inom punktbeskattningen

Förhandsanmälan

Valvira