Registreringsskyldiga i punktbeskattningen

En del aktörer ska endast lämna en registreringsanmälan till Skatteförvaltningen. Och en del ska efter registreringen också lämna en skattedeklaration för varje skatteperiod.

Följande aktörer ska lämna en registreringsanmälan och därefter skattedeklarationer:

 • innehavare av ett naturgasnätverk
 • tillverkare av biobrännolja
 • biogasproducenter
 • småskaliga biogasproducenter
 • användare av torv
 • småanvändare av torv
 • användare av  tallolja
  • de idkare av industriell produktion som använder tallolja för uppvärmningsändamål
 • innehavare av elnät
 • elproducenter
 • småskaliga elproducenter
 • huvudmän för avstjälpningsplatser
 • de mottagare av statligt stöd som använder stenkol, naturgas, brännolja, biobrännolja, flytgas, bioflytgas eller tung brännolja vid kombinerad produktion av el och värme.

De aktörer som använder naturgas eller biogas för ett skattefritt ändamål kan registrera sig som registrerade användare av naturgas. Också en distributionsnätsinnehavare kan registrera sig som skattskyldig och få ett skattefritt distributionsnät för gas på samma sätt som ett överföringsnät. Registreringen är dock inte obligatorisk.

Granska när du ska lämna skattedeklarationerna: Så här lämnar du en skattedeklaration

Följande aktörer ska lämna en registreringsanmälan, men ingen skattedeklaration:

 • småproducenter av dryckesförpackningar
 • småproducenter av läskedrycker
  • Efter registreringen ska småproducenter före utgången av februari varje år ge en uppskattning av sin årliga produktionsmängd.
 • De mottagare av statliga stöd som använder elström enligt skatteklass II inom industrin eller i datorhallar