Skattedeklaration av utländska öppna bolag eller kommanditbolag

Ett utländskt öppet bolag eller kommanditbolag ska lämna en skattedeklaration om sin näringsverksamhet i Finland om bolaget är registrerat i Finland och det har ett finskt FO-nummer. Öppna bolag och kommanditbolag deklarerar med skatteblankett 6A.

Deklarera i MinSkatt

Skattedeklarationen kan lämnas i MinSkatt från mitten av januari 2021.

Du kan även lämna in skattedeklarationen

  • som en fil i Ilmoitin.fi
  • via ekonomiförvaltningens program om det har en förbindelse, det vill säga ett gränssnitt, till Skatteförvaltningen
  • på en pappersblankett.

De tryckta deklarationsanvisningarna och returkuvertet skickas inte längre med skattedeklarationen. Deklarationsanvisningarna för skattedeklaration 6A finns i skatt.fi.

Lämna skattedeklaration 6A senast 1.4.2021

Den sista inlämningsdagen för öppna bolags och kommanditbolags skattedeklarationer för år 2020 är 1.4.2021.

Observera att skattedeklarationen ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast 1.4. Försenad skattedeklaration medför en förseningsavgift. Om ingen skattedeklaration lämnas in eller den lämnas in som bristfällig kan detta medföra en skatteförhöjning.

Samtliga delägare i en näringssammanslutning har ansvar för skattedeklarationen. I ett kommanditbolag är det endast de ansvariga bolagsmännen som är ansvariga för skattedeklarationen.
Läs mer om hur du kan lämna en skattedeklaration.

Utländska sammanslutningar ska alltid lämna en skattedeklaration

En utländsk sammanslutning är inte särskild skattskyldig utan dess resultat från förvärvskällan fördelas för beskattningen mellan bolagsmännen enligt inkomstandelar. Om det inte för sammanslutningen bildas ett fast driftställe i Finland har Finland i allmänhet inte beskattningsrätt till sammanslutningsinkomsten enligt skatteavtalet. Även då ska sammanslutningen lämna in en skattedeklaration för sin verksamhet i Finland samt en fritt formulerad redogörelse för varför den inte anser sig vara skyldig att betala inkomstskatt.