Så här lämnar du skattedeklarationen för en näringssammanslutning i MinSkatt

 1. Logga in i MinSkatt.

 2. Du kan lämna uppgifter i din skattedeklaration via länken ”Deklarationer" som finns under Funktioner.

 3. Genom att under "Sammanslutningens inkomstskatt" klicka på "Egna skatteslag" kan du välja vilken periods skattedeklaration du vill lämna. Välj det föregående året.

 4. I den första fasen ser du bakgrundsuppgifterna. Kom ihåg att komplettera specifikationen över resultatet som ska fördelas mellan bolagsmännen. Du kan redigera uppgifterna genom att klicka på delägarens namn. 

 5. När uppgifterna är rätt ska du klicka på "Nästa" nere på sidan för att fortsätta till fas 2 "Uträkning av inkomstskatt".

 6. Här kan du ange om du inte har att deklarera inkomster eller kostnader som anknyter till näringssammanslutningen.

 7. Inkomsterna från näringsverksamhetens förvärvskälla kan du ange genom att klicka på "Intäkter från näringsverksamhet" . Du kan stänga fältet genom att klicka på den gröna pilen nere på rutan.

 8. Utgifterna för näringsverksamhetens förvärvskälla kan du ange genom att klicka på "Kostnader i näringsverksamheten". Du kan stänga fältet genom att klicka på den gröna pilen nere på rutan.

 9. När uppgifterna är rätt ska du fortsätta till fas 3 "Uträkning av förmögenhet" genom att klicka på "Nästa".

 10. När uppgifterna är rätt ska du fortsätta till fas 4 "Övriga utredningar och bokslutsuppgifter" genom att klicka på "Nästa".

 11. Ange nere på sidan om revisionen har verkställts.

  Fortsätt till fas 5 "Förhandsgranska och skicka" genom att klicka på "nästa".

 12. Innan du skickar uppgifterna ska du kontrollera dem.

  Vid behov kan du ännu korrigera uppgifterna. Du kommer till tidigare faser genom att klicka på Föregående.

  Om du vill fortsätta med att fylla i senare ska du välja "Spara som halvfärdig". Skatteförvaltningen behandlar inte deklarationen förrän du har skickat den.

 13. Om uppgifterna är rätt ska du klicka på "Skicka".

  De deklarationer som du har sänt kan du också alltid läsa i MinSkatt.