Förlängd inlämningstid för skattedeklaration – öppna bolag och kommanditbolag

Skatteförvaltningen kan i enskilda fall förlänga tiden för inlämning av skattedeklarationen. Det måste finnas en grundad anledning för att få den förlängda inlämningstiden beviljad. Förlängd inlämningstid kan ansökas för inlämning av deklarationsdelen i inkomstskattedeklarationen eller i fastighetsbeskattningen.

Du ska ansöka om förlängd deklarationstid skriftligen och i god tid hos Skatteförvaltningen. Ansökningen ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast på den sista inlämningsdagen för skattedeklarationen.

Ansök om förlängd inlämningstid i MinSkatt

Du kan även ansöka om förlängd inlämningstid på en pappersblankett (Ansökan om förlängd inlämningstid för skattedeklaration). Ansökan kan även vara fritt formulerad men den ska innehålla följande uppgifter:

  • datum
  • kundens namn
  • FO-nummer eller personbeteckning
  • på vilka grunder du ansöker om förlängd inlämningsdag för skattedeklarationen
  • hur långt uppskov du ansöker om
  • kundens eller ombudets kontaktuppgifter.

Skicka ansökan på papper till den adress som står på blanketten. Du kan också lämna in den på vilket som helst av Skatteförvaltningens kontor.

Du kan få förlängd inlämningstid exempelvis på grund av sjukdom eller annan särskild orsak. Förlängd inlämningstid beviljas däremot inte om orsaken exempelvis är bråttom på arbetsplatsen eller semester. Om förlängd inlämningstid beviljas ska skattedeklarationen vara framme hos Skatteförvaltningen senast den sista dagen av den nya tidsfristen.