Momsgrund vid import

  • tullvärdet
  • tull och övriga avgifter uppburna av Tullen
  • fraktkostnader, såsom kostnaderna för transport, lastning, lossning och försäkring.

Mervärdesbeskattningen av varuimport överfördes från Tullen till Skatteförvaltningen fr.o.m. den 1 januari 2018, men räkningen av skattegrunden ändrades inte.

Tullvärdet och avgifterna uppburna av Tullen anges i förtullningsbeslutet. Till fraktkostnaderna räknas kostnaderna för inrikes frakt fram till den första destinationsort i Finland som finns angiven i transportavtalet. Om den slutliga destinationsorten är känd, räknas fraktkostnaderna emellertid fram till den sista kända destinationsorten. Andelen av inrikes frakt räknas genom att dividera summan av tullvärden på varor av olika momssatser med kostnaderna för inrikes frakt.

Exempel: Skattegrund
Tässä on tekstiäEtt momsskyldigt företag importerar varor från Ryssland till Nuijamaa i Finland. Därefter transporteras varorna till Helsingfors, som är den slutliga kända destinationsorten för varorna. Förtullningsdatumet enligt förtullningsbeslutet är 15.5.2018. Enligt förtullningsbeslutet är varornas tullvärde 12 550 euro. Tullar och övriga avgifter uppburna av Tullen uppgår sammanlagt till 623,75 euro. Kostnaderna för lossning och lastning till lastbilar samt för transporten från Nuijamaa till Helsingfors uppgår sammanlagt till 1 926,25 euro. Momsgrunden för importen är 15 100 euro (tullvärde 12 550 e + tullar 623,75 e + lossning och lastning samt transport från Nuijamaa till Helsingfors 1 926,25 e).

Exempel: Räkning av frakt
En näringsidkare importerar varor av olika momssatser till Finland. Tullvärdet av varor som omfattas av den allmänna momssatsen (24 %) är 1 000 euro och tullvärdet för varor som omfattas av momssatsen på 10 % är 1 500 euro. Det sammanlagda tullvärdet av varorna i leveransen är alltså 2 500 euro. Inrikes frakten uppgår till 80 euro. Andelen av fraktkostnaderna för de varor som omfattas av den allmänna momssatsen (24 %) räknas genom att dividera värdet för dessa varor (1 000 e) med det sammanlagda värdet för varorna (2 500 e).  Relationstalet blir 1 000 e / 2 500 e = 0,40. Andelen av fraktkostnaderna blir 0,40 x 80 e = 32 euro. Näringsidkaren lägger till dessa fraktkostnader (32 euro) i momsdeklarationen under punkten "Import av varor från områden utanför EU”. Momsandelen (24 %) är 32 e x 0,24 = 7,68 euro. Momsandelen anges under punkten ”Moms på import av varor från områden utanför EU”.
 
Andelen av varor som omfattas av den lägre momssatsen (10 %) är 1 500 euro. Detta belopp divideras med leveransens totala värde, 2 500 euro. Relationstalet blir 1 500 e / 2 500 e = 0,60. Andelen av fraktkostnaderna blir 0,60 x 80 = 48 euro. Näringsidkaren lägger till 48 euro i momsdeklarationen under punkten "Import av varor från områden utanför EU”. Momsandelen, dvs. 10 % av skattegrunden, är 48 e x 0,10 = 4,80 e. Momsandelen anges under punkten ”Moms på import av varor från områden utanför EU”.

Läs mer om deklaration och betalning