Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Begränsningar i avdragsrätten

Den allmänna avdragsrätten har i mervärdesskattelagen begränsats närmast då inköpen i högre grad anses betjäna företagarens eller personalens privata konsumtion än affärsverksamheten.

Avdrag får inte göras vid förvärv av följande varor och tjänster:

  1. en fastighet som den skattskyldige eller hans personal använder som bostad, daghem, hobbylokal eller fritidsställe samt varor och tjänster i samband med fastigheten eller dess användning,
  2. varor och tjänster i samband med transporter mellan den skattskyldiges eller dennes personals bostad och arbetsplats,
  3. varor och tjänster som används för representationsändamål,
  4. personbilar, motorcyklar och vissa andra transportmedel samt varor och tjänster i samband med dessa eller deras användning.

Den sist nämnda begränsningen (punkt 4) gäller inte fordon och fartyg som har förvärvats för försäljning, uthyrning, användning för yrkesmässig persontransport eller körundervisning. Begränsningen gäller inte heller en personbil som har förvärvats för att enbart användas för ändamål som berättigar till avdragsrätt.

Sidan har senast uppdaterats 4.3.2013