Momsbeskattning av båtar som delvis är i privatbruk

En företagare som äger en båt kan använda båten både privat och i sin företagsverksamhet. Olika användningsändamål påverkar momsbeskattningen, till exempel skattesatsen på försäljning och avdrag av moms. I den här anvisningen behandlas momsbeskattningen av en sådan båt med hjälp av ett exempelfall.

En företagare har skaffat en motorbåt som i huvudsak lämpar sig för nöjes- och sportbruk. Båten har ursprungligen skaffats för företagarens privata bruk, men företagaren börjar använda båten delvis i sin näringsverksamhet och inleder momspliktig kryssningsverksamhet. Företagaren ordnar olika slags landskapskryssningar och andra kryssningar enligt kundernas önskemål och behov. På kryssningarna erbjuds inga livsmedel eller måltider. Dessutom börjar företagaren använda sin båt för varutransporttjänster. Båten är fortfarande delvis i företagarens privata bruk.

Företagaren låter utföra ändringsarbeten på båten och skaffar en större motor så att båten kan användas mångsidigare i företagsverksamheten. Det uppstår också kostnader för användningen av båten.

Företagaren har uppskattat andelarna av de olika användningsändamålen så att andelen av avgiftsbelagd persontransport är 40 %, andelen av skattepliktig varutransport 30 % och andelen av privatbruk 30 %.

Vilken skattesats ska tillämpas på försäljningen av kryssningar?

På försäljningen av persontransporttjänster tillämpas den nedsatta skattesatsen på 10 %. I momsbeskattningen betraktas som persontransporter sådana transporter där personer transporteras från en plats till en annan. Det spelar ingen roll vad syftet med transporten är.

Försäljningen av landskapskryssningar utgör alltså persontransporttjänst, och företagaren ska betala 10 % i moms på försäljningen.

Till vilka delar får företagaren dra av momsen på anskaffningarna?

Momsen som ingår i anskaffningspriset och brukskostnaderna för ett fartyg får endast dras av om fartyget har skaffats för försäljning, uthyrning eller användning i yrkesmässig persontransport eller körundervisning. 

När företagaren transporterar sina kunder på landskapskryssningar idkar hen yrkesmässig persontransport. Eftersom motorbåten används för yrkesmässig persontransport får företagaren dra av persontransportens andel av den moms som ingår i anskaffningspriset på motorn och i reparations- och brukskostnaderna för båten. Avdraget kan däremot inte göras för andelen av annan användning av båten, även om det är fråga om momspliktig verksamhet.

Eftersom persontransporterna utgör 40 % av användningen av båten får företagaren dra av 40 % av momsen på ändringsarbetena och brukskostnaderna för båten. Avdraget kan inte göras för andelen av momspliktig varutransport eller privatbruk.