Så här lämnar du skattedeklarationen för jordbruk i MinSkatt

 1. Klicka på länken Skattedeklarationer och beskattningsuppgifter under Funktioner.

 2. Välj först 2020. Klicka därefter på länken Skattedeklarationen för jordbruk.

 3. I den första fasen ser du bakgrundsinformation.

  Välj Ja om du bedriver jordbruksverksamhet tillsammans med din make/maka och ange andelarna.

  Fortsätt till följande fas som är Inkomster.

 4. Markera här om du inte har några uppgifter att lämna om inkomster, resor eller användning av bil som anknyter till jordbruket i denna fas. Fortsätt till följande fas som är Utgifter och reserveringar. Fortsätt från punkt 7 i anvisningen.

 5. Ange jordsbruksinkomsterna. Välj först Ja i behövliga punkter och ange därefter uppgifterna om inkomster.

  När alla uppgifter är rätt ska du gå till följande fas som är Utgifter och reserveringar.

 6. Markera här om du inte har några uppgifter om jordbruksutgifter att lämna i denna fas.

  Fortsätt till följande fas som är Uträkning av förmögenhet. Fortsätt från punkt 9 i anvisningen.

 7. Ange jordbruksutgifterna. Välj Ja i behövliga punkter och ange därefter utgiftsuppgifterna.
  När uppgifterna är rätt ska du fortsätta till följande fas som är Uträkning av förmögenhet.

 8. Ange uppgifterna om jordbruksförmögenhet. Välj först Ja i behövliga punkter och ange därefter uppgifterna.

  Fortsätt till följande fas som är Förhandsgranska och skicka.

 9. Kontrollera uppgifterna. Om det finns något att korrigera i uppgifterna kan du klicka på Redigera.

 10. Om du vill fortsätta med att fylla i uppgifterna senare ska du klicka på Spara som halvfärdig nederst på sidan. Skatteförvaltningen behandlar inte deklarationen förrän du har skickat den.

  När alla uppgifterna är rätt ska du klicka på Skicka.

  De deklarationer som du har skickat kan du också alltid läsa i MinSkatt.