Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Företagaravdraget i beskattningen av jordbruksidkare och delägare i jordbrukssammanslutningar

Ett företagaravdrag på 5 % gäller för jordbruksidkares inkomster och inkomstandelarna från jordbruk för delägare i jordbrukssammanslutningar.
Skatteförvaltningen beräknar företagaravdraget för dig. Du ser avdragsbeloppet på ditt beskattningsbeslut.

Så här beräknas avdraget

Jordbruksidkare: Skatteförvaltningen gör ett företagaravdrag på 5 % från skatteårets jordbruksresultat efter att de fastställda förlusterna från tidigare år dragits av.

Delägare i en jordbrukssammanslutning: Skatteförvaltningen gör ett företagaravdrag på 5 % innan delägarens inkomstandel av jordbruket delas in i förvärvsinkomst och kapitalinkomst.

Företagaravdraget beviljas endast för en positiv inkomst. Företagaravdraget ökar således inte skatteårets förlust.