Hur och när kan man söka ändring i förskottsskatt?

Förskottsskattens belopp baserar sig på en uppskattning av det beskattningsbara resultatet. Om inkomsterna eller kostnaderna inte motsvarar uppskattningen, lönar det sig att ändra förskottsskatten. Du kan ändra förskottsskatten i MinSkatt ända t.o.m. att beskattningen har slutförts. Dagen då beskattningen slutförs står i beskattningsbeslutet i MinSkatt.

Personkundens beskattning slutföras mellan maj och oktober.

Beskattningen av samfund slutförs emellertid senast 10 månader efter utgången av räkenskapsperiodens sista kalendermånad.

MinSkatt-anvisningar om förskottsskatt

Personkund: Så här ändrar du förskottskatten i MinSkatt

Samfund: Så här ansöker du om förskottsskatt och tilläggsförskott i MinSkatt