Så här lämnar du skattedeklaration 6C för skatteår 2022 i MinSkatt (Andra än allmännyttiga föreningar eller stiftelser)

 1. Välj den förening på vars vägnar du vill lämna skattedeklarationen.

 2. Se bild

  Välj på ingångssidan i sektionen Inkomstskatt för samfund länken Lämna en inkomstskattedeklaration för samfund vid det skatteår för vilket du vill lämna skattedeklarationen.

 3. Se bild

  Kontrollera och fyll i basuppgifterna. Om uppgifterna stämmer ska du fortsätta till följande fas.

 4. Se bild

  Ange Specifikationsuppgifter om föreningen eller stiftelsen. Om föreningen eller stiftelsen är allmännyttig ska du läsa anvisningen Så här lämnar du skattedeklaration 6C i MinSkatt (Allmännyttiga föreningar eller stiftelser).

 5. Se bild

  I fasen Skattepliktigt resultat ska du ange alla bokföringsenliga intäkter. Ange i punkten I bokföringen både skattefria och skattepliktiga intäkter. Om du deklarerar dividendinkomster, välj Öppna specifikation. När du har angett alla uppgifterna ska du klicka på OK.

 6. Se bild

  Ange i fasen Övriga redogörelser uppgifterna om exempelvis utbildningsavdrag eller värdepapper. Om du vill deklarera uppgifter, välj Ja och sedan Öppna specifikation. När du har angett alla uppgifterna ska du klicka på OK.

  Bifoga resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse eller en fritt formulerad redogörelse för verksamheten.

 7. Se bild

  I fasen Skattepliktigt resultat eller förlust som ska fastställas ska du ange Poster som inte beaktas vid fastställandet av förlust.

 8. Se bild

  I fasen Förhandsgranska och skicka kan du se vilka uppgifter du har sparat. Kontrollera uppgifterna. Du kan återgå till att korrigera uppgifter med navigeringen eller knappen Föregående. När alla uppgifter stämmer kan du skicka skattedeklarationen. Efter det får du en bekräftelse på att vi tagit emot din deklaration.

 9. Se bild

  Deklarationen anses vara mottagen genast när du har skickat den. Du hittar den skickade deklarationen i MinSkatt på fliken Funktioner i punkten Deklarationernas och ansökningarnas status. Välj länken Deklarationer, anmälningar och ansökningar som lämnats. Om deklarationens status är Har tagits emot går det inte längre att redigera deklarationen.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2023