Så här lämnar du skattedeklaration 6C i MinSkatt (Allmännyttiga föreningar eller stiftelser)

 1. Välj Agera på ett företags vägnar.

 2. Välj den förening på vars vägnar du vill lämna skattedeklarationen.

 3. Välj i punkten Funktioner Skattedeklarationer.

 4. Sök Inkomstskatt för samfund antingen i punkten Egna skatteslag eller i punkten Alla skatteslag. Klicka sedan på Välj period.

 5. När du valt den rätta perioden välj Deklarera.

 6. Kontrollera och fyll i basuppgifterna. Om uppgifterna stämmer ska du fortsätta till följande fas.

 7. Ange Specifikationsuppgifter om föreningen eller stiftelsen. Om föreningen eller stiftelsen inte är allmännyttig ska du läsa anvisningen Så här lämnar du skattedeklaration 6C i MinSkatt (Andra än allmännyttiga föreningar eller stiftelser).

 8. I fasen Skattepliktigt resultat ska du ange alla bokföringsenliga intäkter. Ange i punkten I bokföringen både skattefria och skattepliktiga intäkter. Ange de skattepliktiga intäkterna specificerade i olika förvärvskällor. Om du deklarerar dividendinkomster, välj Öppna specifikation. När du har angett alla uppgifterna ska du klicka på OK.

 9. I fasen Specifikation av skattefri försäljning av varor och tjänster kan du lämna uppgifter i punkten Lägg till ny. När du har angett alla uppgifterna ska du klicka på OK.

 10. I fasen Specifikation av skattepliktig näringsverksamhet kan du lämna uppgifter i punkten Lägg till ny. När du har angett alla uppgifterna ska du klicka på OK.

 11. Ange i fasen Övriga redogörelser uppgifterna om exempelvis utbildningsavdrag eller värdepapper. Om du vill deklarera uppgifter, välj Ja och sedan Öppna specifikation. När du har angett alla uppgifterna ska du klicka på OK.

  Lägg till bilagorna genom att välja Lägg till en fil i sidans nedre kant. Ett allmännyttigt samfund ska bifoga resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse eller en fritt formulerad redogörelse om sin verksamhet.

 12. I fasen Skattepliktigt resultat eller förlust som ska fastställas ska du ange Poster som inte beaktas vid fastställandet av förlust.

 13. I fasen Förhandsgranska och skicka kan du se vilka uppgifter du har sparat. Kontrollera uppgifterna. Du kan återgå till att korrigera uppgifter med navigeringen eller knappen Föregående. När alla uppgifter stämmer kan du skicka skattedeklarationen. Efter det får du en bekräftelse på att vi tagit emot din deklaration.

 14. Deklarationen anses vara mottagen genast när du har skickat den. Du hittar den skickade deklarationen på ingångssidan i MinSkatt, på fliken Vidtagna åtgärder. Om skattedeklarationen har statusen Har skickats kan du ännu redigera eller ta bort den. Om deklarationens status är Har tagits emot går det inte längre att redigera deklarationen.