Innehåll i skattedeklaration 6C för skatteår 2022 – förening och stiftelse

Föreningar och stiftelser ska på deklarationsblankett 6C skilt för varje räkenskapsperiod deklarera alla uppgifter som påverkar beskattningen. Föreningar eller stiftelser ska utöver skattedeklarationen också lämna in de nödvändiga bilageblanketterna samt andra bilagor. På denna sida finns allmän information om innehållet i skattedeklaration 6C. Närmare anvisningar om inlämnandet av skattedeklarationen finns i anvisningar för deklarationsblankett 6C.

Alla föreningar och stiftelser ska fylla i följande punkter på skattedeklarationen:

 • FO-numret och räkenskapsperioden – föreningar och stiftelser ska använda blankett Y4 (ytj.fi) för att anmäla ändringar
 • Branschen ska anges endast om den har ändrats
 • Namnet och kontaktuppgifterna för den person som lämnar kompletterande uppgifter för skattedeklarationen
 • Specifikationsuppgifter om förening och stiftelse

Allmännyttiga föreningar och stiftelser ska dessutom fylla i följande punkter på skattedeklarationen:

 • Specifikationsuppgifter om allmännyttig förening eller stiftelse
 • Specifikation av skattefri varu- och tjänsteförsäljning
 • Specifikation av skattepliktig näringsverksamhet
 • Uträkning av bokföringsenligt och skattepliktigt resultat
 • Resultat av näringsverksamheten och resultat av den personliga förvärvskällan

Andra än allmännyttiga föreningar och stiftelser ska dessutom fylla i följande punkter på skattedeklarationen:

 • Uträkning av bokföringsenligt och skattepliktigt resultat
 • Överlåtelsevinster och -förluster av aktier och andelar i sammanslutningar som ingår i övriga tillgångar. Anteckna här även andra överlåtelsevinster av tillgångar som tidigare ingick i den personliga förvärvskällan.
 • Resultat av näringsverksamhetens förvärvskälla
Sidan har senast uppdaterats 1.1.2023