Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Korrigering av årsanmälningar för i e-tjänsten

Om du har lämnat en årsanmälan i Skatteförvaltningens e-tjänst, ska du använda samma tjänst också för att korrigera den. Korrigeringsanvisningar publiceras separat för varje år. I början av varje anvisning listas de årsanmälningar som du kan korrigera enligt anvisningen. Välj en anvisning beroende på vilket skatteårs årsanmälan du korrigerar.

Sidan har senast uppdaterats 19.1.2023