Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Ska årsanmälan korrigeras om en prestation har återkrävts?

I denna anvisning beskrivs hur årsanmälan ska korrigeras då lön, förmån eller annan inkomst har anmälts i årsanmälan, men senare återkrävts av inkomsttagaren. Följ anvisningen ifall betalningen har återkrävts först flera år efter den ursprungliga betalningen. En sådan situation kan uppkomma till exempel då en återbetalningsplan på flera år för överkompensation har utarbetats tillsammans med inkomsttagaren.

Anvisningen gäller följande betalningar, ifall de återkrävs 1.1.2023 eller senare:

 • löner och betalningar, för vilka arbetsgivarens eller betalarens årsanmälan har lämnats
 • pensioner och förmåner för vilka årsanmälan har lämnats (specifikation av pensioner eller förmåner).

Löner, ersättning för arbete och andra betalningar: anmäl återkravet endast till inkomstregistret

En årsanmälan för lön eller annan motsvarande betalning har lämnats endast om betalningen ursprungligen har betalats 2018 eller tidigare. Beskattningen för det ursprungliga utbetalningsåret kan inte längre korrigeras, eftersom tidsfristen för korrigering redan har löpt ut. Arbetsgivarens eller betalarens årsanmälan kan därför inte längre korrigeras och återkravet kan inte beaktas i inkomsttagarens beskattning. Återkravet av betalningen anmäls endast till inkomstregistret.

Pensioner och förmåner: det ursprungliga utbetalningsåret påverkar korrigeringen av uppgifter

Behandlingen av återkravet i beskattningen och korrigeringen av årsanmälan påverkas av huruvida pensionen eller förmånen var lagstadgad eller inte.

 • Om pensionen eller förmånen var lagstadgad:
  • Anmäl återkravet endast till inkomstregistret.
  • Skatteförvaltningen beaktar återkravet i pensions- eller förmånstagarens beskattning, så att mottagaren får ett återkravsavdrag för det år då pensionen eller förmånen återkrävdes.
 • Om pensionen eller förmånen inte var lagstadgad:
  • Om det ursprungliga utbetalningsåret var 2020, korrigera årsanmälan. Återkravet kan beaktas genom att korrigera inkomsttagarens beskattning för 2020. Anmäl även återkravet till inkomstregistret.
  • Om det ursprungliga utbetalningsåret var 2019 eller tidigare, anmäl återkravet endast till inkomstregistret. Årsanmälan för pensioner och förmåner kan inte längre korrigeras och Skatteförvaltningen kan inte heller korrigera inkomsttagarens beskattning.

I alla dessa fall ska utbetalaren ge en verifikation till prestationstagaren om att prestationen har återkrävts.

Fram tills när ska uppgifter som har lämnats på årsanmälan korrigeras?

Tidsfristerna för korrigering av årsanmälan är desamma som för begäran om omprövning som gäller inkomstbeskattning.
Se tidsfristerna i anvisningen Begäran om omprövning som gäller inkomstbeskattningen.

Läs mer:

Sidan har senast uppdaterats 9.1.2023