Skattedeklaration av utländska öppna bolag eller kommanditbolag

Ett utländskt öppet bolag eller kommanditbolag ska lämna in en skattedeklaration om sin näringsverksamhet i Finland om bolaget är registrerat i Finland och det har ett finskt FO-nummer. Öppna bolag och kommanditbolag deklarerar med skatteblankett 6A.

Utländska sammanslutningar ska alltid lämna in skattedeklaration

En utländsk sammanslutning är inte en särskild skattskyldig. Resultatet av sammanslutningens inkomstkälla fördelas mellan delägarna för att beskattas som deras inkomstandel. Om sammanslutningen inte anses ha ett fast driftställe i Finland, har Finland enligt skatteavtal vanligen ingen rätt att beskatta sammanslutningens resultat. Även då ska sammanslutningen lämna in en skattedeklaration för sin verksamhet i Finland och en fritt formulerad utredning om varför den inte anser sig vara skyldig att betala inkomstskatt.

När ska skattedeklarationen lämnas in?

Den sista inlämningsdagen för öppna bolags och kommanditbolags skattedeklarationer för år 2016 är 3.4.2017.

En försenad skattedeklaration kan leda till skattehöjning. Samtliga delägare i en näringssammanslutning har ansvaret för skattedeklarationen. I ett kommanditbolag är det endast de ansvariga bolagsmännen som är ansvariga för skattedeklarationen.

Läs mer om skattedeklaration.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken