Företagsbeskattning i Finland

Inkomstskatt för samfund

Inkomstskattegraden för aktiebolag och andra samfund är 20 %. Sammanslutningars och enskilda näringsidkares inkomster indelas i kapitalinkomster och förvärvsinkomster.

Moms

Moms betalas på försäljningen av varor och tjänster. Den allmänna momssatsen är 24 %. När företaget hör till momsregistret ska den lämna momsdeklarationen regelbundet.

Inkomstskatt

Personer som bor i Finland eller vistas i Finland över sex månader är allmänt skattskyldiga. På allmänt skattskyldigas förvärvsinkomster (till exempel lön) ska man betala progressiv inkomstskatt, kommunalskatt och sjukförsäkringsavgift.

Överlåtelseskatt

Överlåtelseskatten är 1,6 % för aktier i allmänhet, 4 % för fastigheter och byggnader och 2 % för aktier i bostads- och fastighetsaktiebolag.