Skyldigheten att erbjuda kvitto är ett sätt att bekämpa grå ekonomi

Från och med ingången av år 2014 måste säljaren alltid erbjuda ett kvitto åt kunden vid kontantförsäljning. Syftet med ändringen av lagstiftningen är att bekämpa den grå ekonomin.

Inom arbetskraftsintensiva branscher är den vanliga formen av grå ekonomi försäljning förbi bokföringen, d.v.s. svart försäljning. Med svart försäljning avses då i huvudsak privatpersoners kontanta köp av varor eller tjänster som inte införs i företagets bokföring så som de ska. Speciellt små företag inom restaurang- och frisörbranschen eller som erbjuder skönhetstjänster kan ha större risk för svart försäljning, eftersom det i dessa är allmänt med kontantförsäljning.

Avsikten är att bekämpa svart försäljning med lagen om skyldighet att erbjuda kvitto, som träder i kraft den 1 januari 2014. Enligt lagen måste näringsidkare erbjuda den som köper en vara eller en tjänst ett kvitto på betalningen, om inköpet betalas med kontanter eller om ett betalningssätt som är jämförbart med kontant betalning, t.ex. betalkort, används. Den nya lagen ger också bestämmelser om de uppgifter som kvittot ska innehålla. Skatteförvaltningen, Polisförvaltningen och regionförvaltningsmyndigheten svarar tillsammans för tillsynen över skyldigheten att erbjuda kvitto.

Trots kvitto kan man låta bli att införa försäljningen i bokföringen. Det går också att fingra på kassasystemet eller bokföringen så att man kan sälja förbi bokföringen. Enheten för utredning av grå ekonomi vid Skatteförvaltningen publicerade i juni 2013 en utredning om undanhållandet av inkomster med hjälp av kassaapparater inom hotell- och restaurangbranschen, samt dess utbreddhet och eventuella sätt att förhindra den.