Så här beställer kommunen fastighetsskatteuppgifter från Skatteförvaltningen för skatteåret 2020

Förfarandet för beställning och utlämning av fastighetsbeskattningsuppgifter har ändrats. Fastighetsbeskattningsuppgifter för 2020 lämnas ut för första gången från Skatteförvaltningens nya datasystem.

På grund av att fastighetsbeskattningen slutförs vid olika tidpunkter för olika skattskyldiga lämnas fastighetsskatteuppgifterna från och med 2020 ut till kommunerna i tre omgångar. Det räcker att en beställning görs för alla dessa tre omgångar.

Utlämningstidpunkterna för fastighetsbeskattningsuppgifterna för 2020 är:

  • Omgång 1 vecka 24 (8–12.6.2020)
  • Omgång 2 vecka 35 (24–30.8.2020)
  • Omgång 3 vecka 46 (9–13.11.2020)

Skicka e-post till adressen tietoluvat@vero.fi för att få anvisningar för beställningen.

Postbeskrivning.xlsx

Så här anmäler kommunen byggnader som saknas från fastighetsskatteuppgifterna till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (tidigare Befolkningsregistercentralen)

Anvisning: Anmäl till BRC 2020.docx

Se anvisningarna för anmälan: Byggnader-som-kommuner-anmäler-och-som-saknas-i-skateförvaltningens-databas-2020.xlsx

Så här anmäler kommunen obebyggda byggplatser

Anvisning: Lämna uppgifter om obebyggda byggplatser

Lämna uppgifterna via Ilmoitin.fi

Så här anmäler kommunen planuppgifter 

Anvisning: Anmälan om planuppgifter till Skatteförvaltningen

Lämna uppgifterna via Ilmoitin.fi

Statistiken över fastighetsskatt

Statistiken över fastighetsskatterna hittar du i Skatteförvaltningens statistikdatabas.

Den preliminära statistiken över fastighetsbeskattningen för 2020 är försenad. Den blir färdig tidigast i slutet av juni 2020.

Tjänsten för skattetagare

I tjänsten för skattetagare hittar du uppgifter om bland annat skattetagarnas skatteinkomster och de skatter på vilka inkomsterna baserar sig.