Fastighetsbeskattning – anvisningar till kommunerna

Så här beställer kommunen fastighetsskatteuppgifter från Skatteförvaltningen för skatteåret 2019

Anvisning: Beställning av fastighetsskatteuppgifter 2019.docx

Beställningsblankett: Beställningsblankett.pdf

Anvisning: Redogörelse för skyddet av spärrmarkerade uppgifter.docx

Beskrivning av de uppgifter som överlåts till kommunen: Förteckning fastighetsskatteuppgifter 2019.xlsx

Så här anmäler kommunen byggnader som saknas från fastighetsskatteuppgifterna till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (tidigare Befolkningsregistercentralen)

Anvisning: Anmäl till BRC 2019.docx

Se anvisningarna för anmälan: Byggnader som kommuner anmäler och som saknas i Skateförvaltningens databas 2019.xlsx

Så här anmäler kommunen obebyggda byggplatser

Anvisning: Lämna uppgifter om obebyggda byggplatser

Lämna uppgifterna via Ilmoitin.fi

Så här anmäler kommunen planuppgifter 

Anvisning: Anmälan om planuppgifter till Skatteförvaltningen

Lämna uppgifterna via Ilmoitin.fi