Fastighetsbeskattning – anvisningar till kommunerna

Så här beställer kommunen fastighetsskatteuppgifter från Skatteförvaltningen för skatteåret 2019

Anvisning: Beställning av fastighetsskatteuppgifter 2019 (docx)

Beställningsblankett: Beställningsblankett (pdf)

Anvisning: Redogörelse för skyddet av spärrmarkerade uppgifter (pdf)

Beskrivning av de uppgifter som överlåts till kommunen: Förteckning fastighetsskatteuppgifter 2019 (xlsx)

Så här anmäler kommunen byggnader som saknas från fastighetsskatteuppgifterna till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (tidigare Befolkningsregistercentralen)

Anvisning: Anmäl till BRC 2019.docx

Se anvisningarna för anmälan: Byggnader som kommuner anmäler och som saknas i Skateförvaltningens databas 2019.xlsx

Så här anmäler kommunen obebyggda byggplatser

Anvisning: Lämna uppgifter om obebyggda byggplatser

Lämna uppgifterna via Ilmoitin.fi

Så här anmäler kommunen planuppgifter 

Anvisning: Anmälan om planuppgifter till Skatteförvaltningen

Lämna uppgifterna via Ilmoitin.fi

Statistiken över fastighetsskatt

Statistiken över fastighetsskatterna hittar du i Skatteförvaltningens statistikdatabas.

Den preliminära statistiken över fastighetsbeskattningen för 2020 är försenad. Den blir färdig tidigast i slutet av juni 2020.

Tjänsten för skattetagare

I tjänsten för skattetagare hittar du uppgifter om bland annat skattetagarnas skatteinkomster och de skatter på vilka inkomsterna baserar sig.