Coronavirussituationen: Du kan sköta dina skatteärenden i MinSkatt. Följ upp våra samlade nyheter som uppdateras. Anvisningar för företagare bland annat om förskottsskatt och betalningsarrangemang.

Registreringsskyldiga i punktbeskattningen

Perioddeklaranter med lagstadgad registreringsskyldighet:

  • huvudmän för avstjälpningsplatser
  • elnätsinnehavare, elproducenter och små elproducenter
  • tillverkare av biobrännolja
  • naturgasnätsinnehavare
  • användare av naturgas
  • användare av bränntorv
  • användare av tallolja

En registrerad skattskyldig kan deklarera mängden skattepliktiga och skattefria produkter samtidigt för skatteperioden fram till den 18 dagen i följande månad eller följande vardag. Ett undantag från detta är avfallsskatt där skatteperioden är tre månader. Förfallodagen för skatterna är den 27 i anmälningsmånaden eller följande vardag.