Tillfällig import i punktbeskattning

Tillfällig import kan ske inom eller utanför uppskovsförfarandet. Under uppskovsförfarande kan en tillfälligt registrerad mottagare ta emot alkohol, tobak eller bränslen.

Annan tillfällig mottagare

Om produkter tas emot utanför uppskovsförfarandet handlar det om mottagande av produkter som frisläppts för konsumtion, dvs. beskattats, i ett annat medlemsland. 

Verksamhet som övrig tillfällig mottagare kräver inte separat tillstånd eller registrering av Skatteförvaltningen, men de förfaranden som beskrivs nedan ska dock iakttas. Även när man i Finland tar emot produkter för vilka punktskatt betalats i ett annat EU-land ska mottagaren betala punktskatt i Finland.

När produkter som omfattas av harmoniserad punktskatt och som släppts fria för konsumtion i en annan medlemsstat flyttas till Finland påförs punktskatt på dem i Finland. Avsändaren ska förse produkterna med ett förenklat ledsagardokument i den avsändande medlemsstaten. Innan produkterna avsänds ska Skatteförvaltningen informeras om dem och garanti ställas för dem.

Om det handlar om produkter som omfattas av nationell punktskatt behövs ingen förhandsanmälan eller garantier.

Privatpersoners förvärv

En privatperson kan enbart förvärva produkter som frisläppts för konsumtion.

Om en privatperson förvärvar punktskattepliktiga produkter för eget bruk från en annan medlemsstat och låter en annan privatperson eller yrkesmässig näringsidkare transportera dem till Finland, och det inte är fråga om resandeinförsel eller distansförsäljning, ska privatpersonen betala punktskatt för de mottagna produkterna i Finland.

En privatperson ska innan flyttningen av de harmoniserade punktskattepliktiga produkterna påbörjas göra en anmälan till skattemyndigheten om de produkter som avsänds till Finland samt ställa garanti för betalningen av punktskatter.

Om det handlar om produkter som omfattas av nationell punktskatt behövs ingen förhandsanmälan eller garantier.

Det gäller att ställa garanti genast efter att varan beställts, eftersom säljaren inte får sända produkter innan garanti har ställts.

garantier behöver inte ställas för mottagning av produkter som omfattas av nationell punktskatt (se ovan).

Mera information:

Tillfälligt import av punkskattepliktiga produkter