Tabell över acciser på alkohol- och alkoholdrycker

Etylalkoholhalt i volymprocent Produktgrupp Accisbelopp
Öl    
— över 0,5 men högst 2,8 11. 11,40 cent/centiliter etylalkohol
— över 2,8 12. 36,50 cent/centiliter etylalkohol
Viner och andra genom jäsning tillverkade alkoholdrycker    
— över 1,2 men högst 2,8 21. 32,00 cent/liter av färdig alkoholdryck
— över 2,8 men högst 5,5 22. 191,00 cent/liter av färdig alkoholdryck
— över 5,5 men högst 8 23. 275,00 cent/liter av färdig alkoholdryck
— över 8 men högst 15 24. 397,00 cent/liter av färdig alkoholdryck
Viner    
— över 15 men högst 18 25. 397,00 cent/liter av färdig alkoholdryck
Mellanprodukter    
— över 1,2 men högst 15 31. 478,00 cent/liter av färdig alkoholdryck
— över 15 men högst 22 32. 738,00 cent/liter av färdig alkoholdryck
Etylalkohol    
produkter som hör till position 2208 i tulltariffen:    
— över 1,2 men högst 2,8 41. 11,40 cent/centiliter etylalkohol
— över 2,8 45. 48,80 cent/centiliter etylalkohol
Andra    
  46. 48,80 cent/centiliter etylalkohol