Punktskatt på alkohol- och alkoholdrycker – skattepliktiga produkter och skattebelopp

Skatt på alkohol och alkoholdrycker ska betalas för alkoholprodukter som tillverkas i Finland eller tas emot i Finland från andra EU-länder eller områden utanför EU. 

Tillverkare och importörer av alkohol ska betala skatt. Skatt ska betalas när produkterna importeras till Finland eller frisläpps för konsumtion från det så kallade uppskovsförfarandet. 

Skattepliktiga alkoholprodukter

Skattepliktiga alkoholprodukter är

  • öl och andra maltdrycker vars alkoholhalt är mer än 0,5 volymprocent
  • vin och andra alkoholdrycker som tillverkats genom jäsning
  • mellanprodukter vars alkoholhalt är högst 22 volymprocent – exempelvis vin med tillsatt alkohol, såsom portvin, madeira och sherry. 
  • etylalkoholprodukter vars alkoholhalt är mer än 1,2 volymprocent – exempelvis brännvin och likörer

Skattefria produkter

Skattefria produkter är exempelvis

  • starkt denaturerad etylalkohol
  • lindrigt denaturerade produkter som används vid tillverkning av produkter som inte är avsedda att förtäras.

Hur mycket är skatten på alkoholdrycker?

Produkterna är indelade enligt alkoholhalt i produktgrupper som har olika skattesats. Skatten fastställs enligt slag av dryck, etylalkoholhalt och mängd.

Tabell över acciser på alkohol och alkoholdrycker

Exempel på uträkning av skattebeloppet 

Alkoholskatteräknare 

 

Så här betalar du skatten och deklarerar punktskatten

Se anvisningarna för hur punktskatten deklareras och skatten betalas

Skattedeklarationen för alkoholskatt och alkoholdryckesskatt kan även lämnas på blankett

Mer information

Skatt på alkoholdrycker och dryckesförpackningar

Rabatt för små bryggerier

Påvisande av att villkoren för skattenedsättning för småbryggerier uppfylls

Beskattningen av alkoholdrycker som tillverkats genom jäsning

Punktbeskattning – hantering av inventarieskillnader

Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter

Alkohol och tobak som resande för med sig 

Distansförsäljning av punktskattepliktiga produkter till Finland