Minimiaccis på cigarretter och finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter samt beskattningsvärden för andra tobaksprodukter vid icke-kommersiell införsel

Enligt lagen (1470/1994) om ändring av lagen om tobaksaccis (1497/2015) är tobaksaccisen på cigarretter fr.o.m. den 1 januari 2017 minst 211,50 euro per 1 000 stycken cigarretter och på finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter minst 128,50 euro per kilogram.

Tullen har också med stöd av 9 § 2 mom. i lagen om tobaksaccis (1470/1994) fastställt följande genomsnittliga detaljhandelspriser, dvs. accisbeskattningsvärden, som fr.o.m. den 1 januari 2017 ska tillämpas på tobaksprodukter som förts in i landet i strid med bestämmelser eller för annat än kommersiellt ändamål:

Tabell 1.1.2017-30.6.2017

cigarrer  
- vägande över 3 g 8,80 euro/st
- vägande högst 3 g 7,15 euro/10 st
pip- och cigarrettobak 14,45 euro/40 g (0,36 euro/g)
cigarrettpapper i detaljhandelsform 31 euro/1000 st
annan produkt innehållande tobak 0,61 euro/g

Tabell 1.7.2017-

cigarrer  
- vägande över 3 g 9,60 euro/st
- vägande högst 3 g 7,45 euro/10 st
pip- och cigarrettobak 15,15 euro/40 g (0,38 euro/g)
cigarrettpapper i detaljhandelsform 31 euro/1000 st
annan produkt innehållande tobak 0,61 euro/g

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken