Punktskatt på dryckesförpackningar

Nationell punktskatt tas ut också för alkohol- och läskedryckers detaljhandelsförpackningar. Med hjälp av skatten på dryckesförpackningar strävar man efter att styra användningen av dryckesförpackningar i en miljövänligare riktning. Skatt på dryckesförpackningar tas ut för förpackningar för drycker enligt kapitel 22 i tulltariffen vilka är avsedda att drickas. Skattepliktiga är till exempel förpackningar för alla alkoholdrycker, maltdrycker, vatten, lemonader, saftdrycker, kaffe- och tedrycker, sportdrycker samt andra alkoholfria drycker. Det väsentliga vad gäller skattepliktighet är produktens varukod. 

De skattepliktiga förpackningarna kan vara tillverkade av olika material, t.ex. glas, plast eller aluminium. Förpackningar som hör till ett pantbaserat fungerande retursystem och som kan fyllas på nytt eller återvinns som råmaterial är dock skattefria. Skattefriheten förutsätter att retursystemet godkänts i producentregistret av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland. Åland har ett eget motsvarande register.

Av de olika förpackningsmaterialen är det bara vätskekartong som faller utanför lagens tillämpningsområde, och skatt på dryckesförpackningar tas alltså inte ut för den.

Mera information

Tabell över dryckesförpackningar

Skattdeklarationsblankett

Punktskatt på läskedrycker

Behandling av inventarieskillnader vid accisbeskattning

Småproducenter

NTM-centralen i Birkaland (www.ely-keskus.fi)

 

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken