Punktskatt på dryckesförpackningar – när måste man betala skatt på en förpackning?

Punktskatt på dryckesförpackningar betalas av tillverkare, importörer, småproducenter och förpackare av alkoholdrycker och läskedrycker. Skatten betalas för detaljhandelsförpackningar för drycker, såsom för flaskor och dryckesburkar. Med en detaljhandelsförpackning avses en förpackning på högst 5 liter.

Punktskatt på dryckesförpackningar är 51 cent per liter färdig dryck.

Punktskattepliktiga förpackningar

För en förpackning måste man betala punktskatt på dryckesförpackningar om förpackningen innehåller drycker som dricks som sådana och som som ingår i kapitel 22 i tulltariffen.

Punktskatt ska t.ex. betalas för förpackningar som innehåller

 • alkoholdrycker
 • maltdrycker
 • vatten
 • läskedrycker
 • saft eller saftdrycker
 • kaffe- eller tedrycker
 • sportdrycker
 • andra alkoholfria drycker.

Produktens nummer påverkar om punktskatt måste betalas på förpackningen. Punktskattepliktiga förpackningar kan exempelvis vara av glas, plast eller aluminium.

Punktskattefria förpackningar

Man behöver inte betala punktskatt på dryckesförpackningar om förpackningen

 • innehåller en pant och ingår i ett retursystem, och förpackningen kan återanvändas eller användas för råvaruåtervinning
 • har framställts av vätskekartong
 • fylls med dryck precis före försäljningen, och dess innehåll är avsett att drickas omedelbart efter inköpet.

När kan man få skattefrihet utgående från pant?

Man behöver inte betala punktskatt på pantförsedda dryckesförpackningar om följande villkor uppfylls:

 • retursystemet har godkänts och införts i producentregistret som upprätthålls av Birkalands närings-, trafik- och miljöcentral (NTM)
 • företaget har registrerats som medlem i producentsammanslutningen
 • en enskild produkt har godkänts i retursystemet.

Åland har ett eget motsvarande producentregister.

Småproducenter behöver inte betala punktskatt på dryckesförpackningar

Tillverkaren eller producenten av produkter behöver inte betala punktskatt på dryckesförpackningar om den

 • är juridiskt och ekonomiskt oberoende av andra tillverkare inom samma bransch
 • under ett kalenderår frisläpper för konsumtion
  • drickfärdiga läskedrycker till en mängd av högst 50 000 liter
  • dryckesförpackningar av vilka en enskild förpackning har en volym på högst fem liter och volymen av alla förpackningar är sammanlagt högst 50 000 liter.

Tillverkaren ska uppvisa en tillförlitlig utredning av att den är oberoende och av produktionsmängden under ett kalenderår, om Skatteförvaltningen ber om det.

Mera information

Tabell över punktskatt på dryckesförpackningar

Skattedeklarationsblankett

Skatt på alkoholdrycker och dryckesförpackningar

Retursystem för dryckesförpackningar (miljo.fi)

Punktbeskattning – hantering av inventarieskillnader

Småproducenter

Birkalands NTM-central (ely-keskus.fi)