Skattetabeller för elström och vissa bränslen

Fr.o.m 1.1.2018.

Skattetabell 1
Produkt Produktgrupp Energiinnehållsskatt Koldioxidskatt Försörjningsberedskapsavgift Sammanlagt
Stenkol, stenkolsbrikett er, fasta bränslen av stenkol euro/t 1 53,13 149,56 1,18 203,87
Naturgas, euro/MWh 2 7,50 12,28 0,084 19,864

 

Skattetabell 2

Produkt Produktgrupp Energiskatt Försörjningsberedskapsavgift Sammanlagt
Elström cent/kWh – skatteklass I 1 2,24 0,013 2,253
Elström cent/kWh – skatteklass II 2 0,69 0,013 0,703
Tallolja cent/kg 3 28,92 0 28,92
Bränntorv euro/MWh 4 1,90 0 1,90

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken