Punktskattepliktiga produkter

Punktskatter är indirekta skatter på konsumtion eller användning av vissa produkter. Punktskatter tas ut av statsekonomiska skäl, men även bl.a. social- och hälsopolitiska mål samt miljö- och energipolitiska mål förknippas med dem. Punktskatter tas ut både på produkter som har tillverkats i Finland och på produkter som införs till Finland. I båda fallen verkställs beskattningen av Skatteförvaltningen. Tullen verkställer punktbeskattningen i vissa situationer när det är fråga om import från ett område utanför unionen.

En del av produkterna omfattas av punktbeskattning som harmoniserats genom direktiv. Sådana produkter är:

 • alkohol och alkoholdrycker
 • tobaksprodukter
 • elektricitet
 • naturgas
 • stenkol
 • flytande bränslen.

Produkter på vilka det tas ut nationella punktskatter: 

 • läskedrycker
 • dryckesförpackningar
 • tallolja
 • bränntorv
 • cigarettpapper.

Avgifter av punktskattekaraktär:  

 • avfallsskatt
 • oljeavfallsavgift
 • oljeskyddsavgift.

Bestämmelser som gäller varje ovannämnda grupp finns i respektive lagar om punktskatt eller accis. Bestämmelser om beskattningsförfarandet för alla skatteslag ingår i punktskattelagen.

 

Mer information

Ansökan om återbäring av punktskatt