Punktskattepliktiga produkter

Punktskatter är indirekta skatter på konsumtion eller användning av vissa produkter. Punktskatter tas ut av statsekonomiska skäl, men även bl.a. social- och hälsopolitiska mål samt miljö- och energipolitiska mål förknippas med dem. Punktskatter tas ut både på produkter som har tillverkats i Finland och på produkter som införs till Finland. I båda fallen verkställs beskattningen av Skatteförvaltningen. Tullen verkställer punktbeskattningen i vissa situationer när det är fråga om import från ett område utanför unionen.

En del av produkterna omfattas av punktbeskattning som harmoniserats genom direktiv. Sådana produkter är:

 • alkohol och alkoholdrycker
 • tobaksprodukter
 • elektricitet
 • naturgas
 • stenkol
 • flytande bränslen.

Produkter på vilka det tas ut nationella punktskatter: 

 • läskedrycker
 • dryckesförpackningar
 • tallolja
 • bränntorv
 • cigarettpapper.

Avgifter av punktskattekaraktär:  

 • avfallsskatt
 • oljeavfallsavgift
 • oljeskyddsavgift.

Bestämmelser som gäller varje ovannämnda grupp finns i respektive lagar om punktskatt eller accis. Bestämmelser om beskattningsförfarandet för alla skatteslag ingår i punktskattelagen.

Slopande av punktskatt på sötsaker och glass 

Punktskatt togs ut för sötsaker och glass fram till 31.12.2016. Skatten grundade sig på lagen om punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker (1127/2010). Skatten togs ut på bland annat sötsaker, choklad och glass. 

Punktskatten på sötsaker omfattas av en allmän efterbeskattningstid och tid för ändringssökande (tre år).

Mer information

Ansökan om återbäring av punktskatt

Nyckelord: