Tabeller på återbäringsnivåer och -belopp för flytande bränslen

I ansökan om återbäring av punktskatt används återbäringsnivåerna som finns i tabellen för bensin, dieselolja och lätt brännolja om

  • bränslet har anskaffats efter 1.1.2014
  • motorbensinen eller dieseloljan har uppfyllt kvalitetskraven i miljöskyddslagen (86/2000).
  • den lätta brännoljan har innehållit högst 7 volymprocent biobrännolja
  • sökanden kan bevisa under vilken tidsperiod bränslet har anskaffats.

Återbäringsbeloppet finns i tabellen vid anskaffningstidpunkten för bränslet i fråga.

Återbäringen av punktskatt för flytgas ska också ansökas enligt återbäringsnivån i denna tabell.

Motorbensin  cent/l Energiinnehålls-
skatt 
Koldioxidskatt

Försörjnings-
beredskapsavgift

Sammanlagt                 

1.1–30.6.2016 cent/l 49,83 15,26 0,68 65,77
1.7–31.12.2016 cent/l 49,79 15,19 0,68 65,66
1.1–30.6.2017 cent/l 50,62 16,15 0,68 67,45
1.7–31.12.2017 cent/l 50,59 16,24 0,68 67,51
1.1–30.6.2018 cent/l 50,55  16,22  0,68 67,45
1.7–31.12.2018 cent/l 50,49 16,02 0,68 67,19
1.1–30.6.2019 cent/l 50,52 15,91 0,68 67,11
1.7–31.12.2019 cent/l 50,49 16,07 0,68 67,24
1.1.– 30.6.2020 cent/l 50,49 15,87 0,68 67,04
Dieselolja   cent/l Energiinnehålls-
skatt 
Koldioxidskatt

Försörjnings-
beredskapsavgift

Sammanlagt                 

1.1–30.6.2016 cent/l 28,09 16,92 0,35 45,36
1.7–31.12.2016 cent/l 27,17 17,54 0,35 45,06
1.1–30.6.2017 cent/l 28,07 17,25 0,35 45,67
1.7–31.12.2017 cent/l 27,96 16,31 0,35 44,62
1.1–30.6.2018 cent/l 27,48 17,45 0,35  45,28 
1.7–31.12.2018 cent/l 27,78 16,50 0,35 44,63
1.1–30.6.2019 cent/l 27,30 15,93 0,35 43,58
1.7–31.12.2019 cent/l 27,82 17,06 0,35 45,23
1.1. – 30.6.2020 cent/l 27,55 16,35 0,35 44,25
Lätt brännolja  cent/l  Energiinnehålls-
skatt 
Koldioxidskatt

Försörjnings-
beredskapsavgift

Sammanlagt                 

1.1–30.6.2016 cent/l  6,65 14,39 0,35 21,39
1.7–31.12.2016 cent/l  6,65 14,40 0,35 21,40
1.1–30.6.2017 cent/l  7,05 15,46 0,35 22,86
1.7–31.12.2017 cent/l  7,05 15,45 0,35 22,85
1.1–30.6.2018 cent/l 7,50 16,54 0,35  24,39
1.7–31.12.2018 cent/l 7,50 16,54 0,35 24,39
1.1–30.6.2019 cent/l 7,63 16,87 0,35 24,85
1.7–31.12.2019 cent/l 7,63 16,88 0,35 24,86
1.1. –30.6.2020 cent/l 7,63 16,88 0,35 24,86
Flytgas    cent/kg Energiinnehålls-
skatt 
Koldioxidskatt

Försörjnings-
beredskapsavgift

Sammanlagt                 

1.7–31.12.2016 cent/kg 8,50 16,32 0,11 24,93
1.1–30.6.2017 cent/kg 9,01 17,53 0,11 26,65
1.7–31.12.2017 cent/kg 9,01 17,53 0,11 26,65
1.1–30.6.2018 cent/kg  9,58 18,74  0,11  28,43 
1.7–31.12.2018 cent/kg  9,58 18,74 0,11 28,43
1.1–30.6.2019 cent/kg 9,81 18,09 0,11 28,01
1.7–31.12.2019 cent/kg 9,81 18,09 0,11 28,01
1.1. –30.6.2020 cent/kg 9,81 18,09 0,11 28,01

Om den som ansöker om återbäring inte kan lägga fram en tillförlitlig redogörelse för det anskaffade bränslets sammansättning, används de genomsnittliga värdena för konsumtion som Skatteförvaltningen räknat ut för perioderna januari–juni och juli–december. Värdena publiceras alltid i början av augusti och februari och de tillämpas under varje period på skatteåterbäringar för bränslen som frisläppts för konsumtion. Om bränslet inte motsvarar kraven enligt kvalitetsförordningen är återbäringsbeloppet följande: 

 

 
Produktgrupp nr cent/l  cent/l  cent/l  cent/l 
Motorbensin 22 34,25 0,00 0,68 34,93
Dieselolja 49 15,18 1,15 0,35 16,68
Lätt brännolja 64 7,63 0,00 0,35 7,98
Flytgas, bioflytgas  113  9,81 0,00 0,11 9,92

Lätt brännolja vid kombinerad produktion (nedsättning av koldioxidskatten) 1.1.–30.6.2018  8,27 cent/l 

Lätt brännolja vid kombinerad produktion (nedsättning av koldioxidskatten) 1.7 –31.12.2018  4,88 cent/l

Lätt brännolja vid kombinerad produktion (nedsättning av energiinnehållsskatten) 1.1.–30.6.2019  7,90 cent/l 

Lätt brännolja vid kombinerad produktion (nedsättning av energiinnehållsskatten) 1.7 –31.12.2019  8,23 cent/l 

Lätt brännolja vid kombinerad produktion (nedsättning av energiinnehållsskatten) 1.1. –30.6.2020  7,83 cent/l 

 

Flytgas vid kombinerad produktion (nedsättning av koldioxidskatten) 1.1.–30.6.2018  9,37 cent/kg 

Flytgas vid kombinerad produktion (nedsättning av koldioxidskatten) 1.7 –31.12.2018  9,37 cent/kg

Flytgas vid kombinerad produktion (nedsättning av energiinnehållsskatten) 1.1.–30.6.2019  9,81 cent/kg 

Flytgas vid kombinerad produktion (nedsättning av energiinnehållsskatten) 1.7.–31.12..2019  9,81 cent/kg 

Flytgas vid kombinerad produktion (nedsättning av energiinnehållsskatten) 1.1.–30.6.2020  9,81 cent/kg