Coronavirussituationen: Du kan sköta dina skatteärenden i MinSkatt. Följ upp våra samlade nyheter som uppdateras. Anvisningar för företagare bland annat om förskottsskatt och betalningsarrangemang.

Skattetabell för flytande bränslen

Fr.o.m. 1.1.2019:

Produkt  Produkt-grupp Energiinnehålls-skatt  Koldioxidskatt Försörjnings-beredskapsavgift Sammanlagt
Motorbensin cent/l 10 52,19  17,38 0,68 70,25
Bensin för små motorer cent/l 11 32,19 17,38 0,68 50,25
Bioetanol cent/l  20 34,25 11,40 0,68 46,33
Bioetanol R cent/l 21 34,25 5,70 0,68 40,63 
Bioetanol T cent/l 22 34,25 0,00  0,68 34,93
MTBE cent/l  23 42,41 14,12 0,68 57,21
MTBE R cent/l 24 42,41 12,56 0,68 55,65
MTBE T cent/l  25 42,41 11,01 0,68 54,10 
TAME cent/l 26 45,67 15,20 0,68 61,55
TAME R cent/l 27 45,67 13,84 0,68 60,19
TAME T cent/l 28 45,67 12,47 0,68 58,82
ETBE cent/l 29 44,04 14,66 0,68 59,38
ETBE R cent/l 30 44,04 11,95 0,68 56,67
ETBE T cent/l 31 44,04 9,24 0,68 53,96
TAEE cent/l  32 47,30 15,75 0,68 63,73
TAEE R cent/l 33 47,30 13,46 0,68 61,44 
TAEE T cent/l  34 47,30 11,18 0,68 59,16
Biobensin cent/l 38 52,19 17,38 0,68 70,25 
Biobensin R cent/l 39 52,19 8,69 0,68 61,56
Biobensin T cent/l 40 52,19 0,00 0,68 52,87
Etanoldiesel cent/l 47 15,18 11,65 0,35  27,18
Etanoldiesel R cent/l 48 15,18 6,40 0,35  21,93
Etanoldiesel T cent/l 49 15,18 1,15 0,35  16,68 
Dieselolja cent/l 50 32,77 19,90  0,35  53,02
Dieselolja para cent/l 51 25,95 18,79 0,35  45,09
Biodieselolja cent/l  52 30,04  18,24 0,35  48,63
Biodieselolja R cent/l 53 30,04  9,12 0,35  39,51
Biodieselolja T cent/l  54 30,04  0,00 0,35  30,39
Biodieselolja P cent/l 55 25,95 18,79 0,35  45,09
Biodieselolja P R cent/l 56 25,95 9,40 0,35  35,70
Biodieselolja P T cent/l 57 25,95 0,00  0,35  26,30
Lätt brännolja cent/l 60 10,28 16,90 0,35  27,53
Lätt brännolja svavelfri cent/l  61 7,63 16,90 0,35  24,88
Biobrännolja cent/l 62 7,63 16,90 0,35  24,88
Biobrännolja R cent/l 63 7,63 8,45 0,35  16,43
Biobrännolja T cent/l 64 7,63 0,00 0,35  7,98
Tung brännolja cent/kg 71 8,56 18,67 0,28 27,51
Flygpetroleum cent/l 81 56,76  19,24 0,35  76,35
Flygbensin cent/l  91 51,70 17,21 0,68 69,59
Metanol cent/l  100 26,10 8,69 0,68 35,47
Metanol R cent/l 101 26,10 4,34 0,68 31,12
Metanol T cent/l  102 26,10 0,00 0,68 26,78
Flytgas cent/kg 110 9,81 18,09 0,11 28,01
Bioflytgas cent/kg 111 9,81 18,09 0,11 28,01
Bioflytgas R cent/kg 112 9,81 9,04 0,11 18,96
Bioflytgas T cent/kg 113 9,81 0,00 0,11 9,92

1.1–31.12.2018:

Produkt 

Produkt-grupp

Energiinnehålls-skatt 

Koldioxidskatt

Försörjnings-beredskapsavgift

Sammanlagt
Motorbensin cent/l 10 52,19  17,38 0,68 70,25
Bensin för små motorer cent/l 11 32,19 17,38 0,68 50,25
Bioetanol cent/l  20 34,25 11,40 0,68 46,33
Bioetanol R cent/l 21 34,25 5,70 0,68 40,63 
Bioetanol T cent/l 22 34,25 0,00  0,68 34,93
MTBE cent/l  23 42,41 14,12 0,68 57,21
MTBE R cent/l 24 42,41 12,56 0,68 55,65
MTBE T cent/l  25 42,41 11,01 0,68 54,10 
TAME cent/l 26 45,67 15,20 0,68 61,55
TAME R cent/l 27 45,67 13,84 0,68 60,19
TAME T cent/l 28 45,67 12,47 0,68 58,82
ETBE cent/l 29 44,04 14,66 0,68 59,38
ETBE R cent/l 30 44,04 11,95 0,68 56,67
ETBE T cent/l 31 44,04 9,24 0,68 53,96
TAEE cent/l  32 47,30 15,75 0,68 63,73
TAEE R cent/l 33 47,30 13,46 0,68 61,44 
TAEE T cent/l  34 47,30 11,18 0,68 59,16
Biobensin cent/l 38 52,19 17,38 0,68 70,25 
Biobensin R cent/l 39 52,19 8,69 0,68 61,56
Biobensin T cent/l 40 52,19 0,00 0,68 52,87
Etanoldiesel cent/l 47 15,18 11,65 0,35  27,18
Etanoldiesel R cent/l 48 15,18 6,40 0,35  21,93
Etanoldiesel T cent/l 49 15,18 1,15 0,35  16,68 
Dieselolja cent/l 50 32,77 19,90  0,35  53,02
Dieselolja para cent/l 51 25,95 18,79 0,35  45,09
Biodieselolja cent/l  52 30,04  18,24 0,35  48,63
Biodieselolja R cent/l 53 30,04  9,12 0,35  39,51
Biodieselolja T cent/l  54 30,04  0,00 0,35  30,39
Biodieselolja P cent/l 55 25,95 18,79 0,35  45,09
Biodieselolja P R cent/l 56 25,95 9,40 0,35  35,70
Biodieselolja P T cent/l 57 25,95 0,00  0,35  26,30
Lätt brännolja cent/l 60 10,15 16,54 0,35  27,04
Lätt brännolja svavelfri cent/l  61 7,50 16,54 0,35  24,39
Biobrännolja cent/l 62 7,50 16,54 0,35  24,39
Biobrännolja R cent/l 63 7,50 8,27 0,35  16,12
Biobrännolja T cent/l 64 7,50 0,00 0,35  7,85
Tung brännolja cent/kg 71 8,56 20,08 0,28 28,92
Flygpetroleum cent/l 81 56,76  19,24 0,35  76,35
Flygbensin cent/l  91 51,70 17,21 0,68 69,59
Metanol cent/l  100 26,10 8,69 0,68 35,47
Metanol R cent/l 101 26,10 4,34 0,68 31,12
Metanol T cent/l  102 26,10 0,00 0,68 26,78
Flytgas cent/kg 110 9,58 18,74 0,11 28,43
Bioflytgas cent/kg 111 9,58 18,74 0,11 28,43
Bioflytgas R cent/kg 112 9,58 9,37 0,11 19,06
Bioflytgas T cent/kg 113 9,58 0,00 0,11 9,69
  

1.1–31.12.2017:

Produkt  Produkt-grupp Energiinnehålls-skatt  Koldioxidskatt Försörjnings-beredskapsavgift Sammanlagt
Motorbensin cent/l 10 52,19  17,38 0,68 70,25
Bensin för små motorer cent/l 11 32,19 17,38 0,68 50,25
Bioetanol cent/l  20 34,25 11,40 0,68 46,33
Bioetanol R cent/l 21 34,25 5,70 0,68 40,63 
Bioetanol T cent/l 22 34,25 0,00  0,68 34,93
MTBE cent/l  23 42,41 14,12 0,68 57,21
MTBE R cent/l 24 42,41 12,56 0,68 55,65
MTBE T cent/l  25 42,41 11,01 0,68 54,10 
TAME cent/l 26 45,67 15,20 0,68 61,55
TAME R cent/l 27 45,67 13,84 0,68 60,19
TAME T cent/l 28 45,67 12,47 0,68 58,82
ETBE cent/l 29 44,04 14,66 0,68 59,38
ETBE R cent/l 30 44,04 11,95 0,68 56,67
ETBE T cent/l 31 44,04 9,24 0,68 53,96
TAEE cent/l  32 47,30 15,75 0,68 63,73
TAEE R cent/l 33 47,30 13,46 0,68 61,44 
TAEE T cent/l  34 47,30 11,18 0,68 59,16
Biobensin cent/l 38 52,19 17,38 0,68 70,25 
Biobensin R cent/l 39 52,19 8,69 0,68 61,56
Biobensin T cent/l 40 52,19 0,00 0,68 52,87
Etanoldiesel cent/l 47 15,18 11,65 0,35  27,18
Etanoldiesel R cent/l 48 15,18 6,40 0,35  21,93
Etanoldiesel T cent/l 49 15,18 1,15 0,35  16,68 
Dieselolja cent/l 50 32,77 19,90  0,35  53,02
Dieselolja para cent/l 51 25,95 18,79 0,35  45,09
Biodieselolja cent/l  52 30,04  18,24 0,35  48,63
Biodieselolja R cent/l 53 30,04  9,12 0,35  39,51
Biodieselolja T cent/l  54 30,04  0,00 0,35  30,39
Biodieselolja P cent/l 55 25,95 18,79 0,35  45,09
Biodieselolja P R cent/l 56 25,95 9,40 0,35  35,70
Biodieselolja P T cent/l 57 25,95 0,00  0,35  26,30
Lätt brännolja cent/l 60 9,70 15,47 0,35  25,52
Lätt brännolja svavelfri cent/l  61 7,05  15,47 0,35  22,87 
Biobrännolja cent/l 62 7,05  15,47 0,35  22,87 
Biobrännolja R cent/l 63 7,05  7,74 0,35  15,14
Biobrännolja T cent/l 64 7,05  0,00 0,35  7,40
Tung brännolja cent/kg 71 8,05  18,78 0,28 27,11
Flygpetroleum cent/l 81 56,76  19,24 0,35  76,35
Flygbensin cent/l  91 51,70 17,21 0,68 69,59
Metanol cent/l  100 26,10 8,69 0,68 35,47
Metanol R cent/l 101 26,10 4,34 0,68 31,12
Metanol T cent/l  102 26,10 0,00 0,68 26,78
Flytgas cent/kg 110 9,01 17,53 0,11 26,65
Bioflytgas cent/kg 111 9,01 17,53 0,11 26,65
Bioflytgas R cent/kg 112 9,01 8,76 0,11 17,88
Bioflytgas T cent/kg 113 9,01 0,00 0,11 9,12  

1.1–31.12.2016

Produkt Produkt-grupp Energi-innehållsskatt Koldioxid-skatt Försörjnings-beredskapsavgift Sammanlagt

Motorbensin cent/I

10

51,20

16,25 0,68 68,13
Bensin för små motorer cent/I 11 31,20 16,25 0,68 48,13
Bioetanol cent/l 20 33,60 10,67 0,68 44,95
Bioetanol R cent/1 21 33,60 5,33 0,68 39,61
Bioetanol T cent/I 22 33,60 0,00 0,68 34,28
MTBE cent/l 23 41,60 13,21 0,68 55,49
MTBE R cent/I 24 41,60 11,75 0,68 54,03
MIBE T cent/I 25 41,60 10,30 0,68 52,58
TAME cent/I 26 44,80 14,22 0,68 59,70
TAME R cent/I 27 44,80 12,94 0,68 58,42
TAME T cent/1 28 44,80 11,66 0,68 57,14
ETBE cent/I 29 43,20 13,72 0,68 57,60
ETBE R cent/J 30 43,20 11,18 0,68 55,06
ETBE T cent/l 31 43,20 8,64 0,68 52,52
TAEE cent/l 32 46,40 14,73 0,68 61,81
TAEE R cent/I 33 46,40 12,59 0,68 59,67
TAEE T cent/l 34 46,40 10,46 0,68 57,54
Biobensin cent/1 38 51,20 16,25 0,68 68,13
Biobensin R cent/I 39 51,20 8,13 0,68 60,01
Biobensin T cent/I 40 51,20 0,00 0,68 51,88
Etanoldiesel cent/I 47 14,53 10,90 0,35 25,78
Etanoldiesel cent/l R 48 14,53 5,99 0,35 20,87
Etanoldiesel cent/l T 49 14,53 1,07 0,35 15,95
Dieselolja cent/I 50 31,65 18,61 0,35 50,61
Dieselolja para cent/I 51 24,89 17,58 0,35 42,82
Biodieselolja cent/1 52 29,01 17,06 0,35 46,42
Biodieselolja R cent/I 53 29,01 8,53 0,35 37,89
Biodieselolja T cent/I 54 29,01 0,00 0,35 29,36
Biodieselolja P cent/I 55 24,89 17,58 0,35 42,82
Biodieselolja P R cent/I 56 24,89 8,79 0,35 34,03
Biodieselolja P T cent/I 57 24,89 0,00 0,35 25,24
Lätt brännolja cent/I 60 9,30 14,40 0,35 24,05
Lätt brännolja svavelfri cent/1 61 6,65 14,40 0,35 21,40
Biobrännolja cent/1 62 6,65 14,40 0,35 21,40
Biobrännolja R cent/1 63 6,65 7,20 0,35 14,20
Biobrännolja T cent/1 64 6,65 0,00 0,35 7,00
Tung brännolja cent/kg 71 7,59 17,49 0,28 25,36
Flygpetroleum cent/I 81 55,68 17,99 0,35 74,02
Flygbensin cent/I 91 50,72 16,10 0,68 67,50
Metanol cent/I 100 25,60 8,13 0,68 34,41
Metanol R cent/I 101 25,60 4,06 0,68 30,34
Metanol T cent/I 102 25,60 0,00 0,68 26,28
Flytgas cent/kg 110 8,50 16,32 0,11 24,93
Bioflytgas cent/kg 111 8,50 16,32 0,11 24,93
Bioflytgas R cent/kg 112 8,50 8,16 0,11 16,77
Bioflytgas T cent/kg 113 8,50 0,00 0,11 8,61
Stenkol, stenkolsbriketter, fasta bränslen av stenkol 1 47,10 130,26 1,18 178,54
Naturgas, euro/MWh 2 6,65 10,69 0,084

17,424

 

1.1–31.12.2015 

Produkt Produkt-grupp Energi-innehållsskatt Koldioxid-skatt Försörjnings-beredskapsavgift Sammanlagt
Motorbensin cent/I 10

51,20

16,25 0,68 68,13
Bensin för små motorer cent/I 11 31,20 16,25 0,68 48,13
Bioetanol cent/l 20 33,60 10,67 0,68 44,95
Bioetanol R cent/1 21 33,60 5,33 0,68 39,61
Bioetanol T cent/I 22 33,60 0,00 0,68 34,28
MTBE cent/l 23 41,60 13,21 0,68 55,49
MTBE R cent/I 24 41,60 11,75 0,68 54,03
MIBE T cent/I 25 41,60 10,30 0,68 52,58
TAME cent/I 26 44,80 14,22 0,68 59,70
TAME R cent/I 27 44,80 12,94 0,68 58,42
TAME T cent/1 28 44,80 11,66 0,68 57,14
ETBE snt/I 29 43,20 13,72 0,68 57,60
ETBE R cent/J 30 43,20 11,18 0,68 55,06
ETBE T cent/l 31 43,20 8,64 0,68 52,52
TAEE cent/l 32 46,40 14,73 0,68 61,81
TAEE R cent/I 33 46,40 12,59 0,68 59,67
TAEE T cent/l 34 46,40 10,46 0,68 57,54
Biobensin cent/1 38 51,20 16,25 0,68 68,13
Biobensin R cent/I 39 51,20 8,13 0,68 60,01
Biobensin T cent/I 40 51,20 0,00 0,68 51,88
Etanoldiesel cent/I 47 14,53 10,90 0,35 25,78
Etanoldiesel cent/l R 48 14,53 5,99 0,35

20,87

Etanoldiesel cent/l T 49 14,53 1,07 0,35 15,95
Dieselolja cent/I 50 31,65 18,61 0,35 50,61
Dieselolja para cent/I 51 24,89 17,58 0,35 42,82
Biodieselolja cent/1 52 29,01 17,06 0,35 46,42
Biodieselolja R cent/I 53 29,01 8,53 0,35 37,89
Biodieselolja T cent/I 54 29,01 0,00 0,35 29,36
Biodieselolja P cent/I 55 24,89 17,58 0,35 42,82
Biodieselolja P R cent/I 56 24,89 8,79 0,35 34,03
Biodieselolja P T cent/I 57 24,89 0,00 0,35 25,24
Lätt brännolja cent/I 60 9,30 11,74 0,35 21,39
Lätt brännolja svavelfri cent/1 61 6,65 11,74 0,35 18,74
Biobrännolja cent/1 62 6,65 11,74 0,35 18,74
Biobrännolja R cent/1 63 6,65 5,87 0,35 12,87
Biobrännolja T cent/1 64 6,65 0,00 0,35 7,00
Tung brännolja cent/kg 71 7,59 14,25 0,28 22,12
Flygpetroleum cent/I 81 55,68 17,99 0,35 74,02
Flygbensin cent/I 91 50,72 16,10 0,68 67,50
Metanol cent/I 100 25,60 8,13 0,68 34,41
Metanol R cent/I 101 25,60 4,06 0,68 30,34
Metanol T cent/I 102 25,60 0,00 0,68 26,28
Stenkol, stenkolsbriketter, fasta bränslen av stenkol 1 47,10 106,14 1,18 154,42
Naturgas, euro/MWh 2 6,65 8,71 0,084

15,444

 

Alla motorbränslen, blandningar av dem och produkter som ersätter dem vilka frisläpps för konsumtion ska uppfylla minimiskattenivåerna för motorbensin och dieselolja enligt direktivet. Om bränslen, blandningar av dem eller produkter som ersätter dem frisläpps för konsumtion ska skatt tas ut för dem minst enligt följande, fastän skattenivån för bränslet i fråga skulle vara lägre i skattetabellen.

Motorbensin, blandningar av den och produkter som ersätter den cent/l 35,22 0,68 35,90
Dieselolja, blandningar av den och produkter som ersätter den cent/l 32,65 0,35 33,00

Om den som ansöker om återbäring inte kan lägga fram en tillförlitlig redogörelse för det anskaffade bränslets sammansättning, används de genomsnittliga värden för konsumtion som Skatteförvaltningen räknat ut för perioderna januari–juni och juli–december. Värdena publiceras alltid i början av augusti och februari och de tillämpas under varje period på skatteåterbäringar för bränslen som frisläppts för konsumtion. Om bränslet inte motsvarar kraven enligt kvalitetsförordningen är återbäringsbeloppet följande: 

Motorbensin 22 33,60 0,00 0,68 34,28
Dieselolja 49 14,53 1,07 0,35 15,95
Lätt brännolja 64 6,65 0,00 0,35 7,00