Punktskatt på flytande bränslen

Punktskatt på flytande bränslen tas ut för motorbensin, bensin för små motorer, bioetanol, etrar som används som tillsatsämnen i motorbensin, dvs. MTBE, TAME, ETBE och TAEE, för biobensin, etanoldiesel, dieselolja, paraffinisk dieselolja, biodieselolja, lätt brännolja, biobrännolja, tung brännolja, flygbensin, flygpetroleum, metanol samt flytgas.

Utöver för de ovannämnda produkterna ska punktskatt och försörjningsberedskapsavgift betalas för alla produkter som används som trafikbränsle, enligt den skatte- och avgiftsnivå som gäller för motsvarande ersättande bränsle.

Då uppskovsförfarandet tillämpas betalas skatt av godkända upplagshavare, registrerade mottagare och tillfälligt registrerade mottagare. När produkter som frisläppts för konsumtion tas emot i ett annat medlemsland är importören skattskyldig. Försörjningsberedskapsavgift ska även betalas för en hjälpprodukt som tillsatts i flytande bränsle.

Motorbränsle som en privatperson för in i det egna fordonets bränsletank eller reservtank är skattefritt.

Mera information:

Energibeskattning

Skatteplikt och bränsleavgift för bränslen som används i fritidsbåtar

Punktskattefrihet för bränslen som används i luftfart

Distributionsskyldighet gällande biodrivmedel

Öppenhetsskyldighet gällande statliga stöd

Skatteåterbäring för energiintensiva företag

Punktskattefrihet för bränslen på fartyg