Uppskov med betalning i punktbeskattning

Anvisningarna på denna sida gäller inte fullt ut under den undantagssituation som coronaviruset orsakat

Om ditt företag har svårigheter med att betala skatter på grund av coronaviruset kan du ansöka om underlättat betalningsarrangemang. Villkoren för lättade betalningsarrangemang gäller också uppskov med betalningen av bil- och punktskatt. Du kan ansöka om betalningsuppskov från vårt servicenummer 029 497 156.

Skatteförvaltningen kan av särskilda skäl bevilja uppskov med betalning av punktskatt. Uppskov med betalning söks med en skriftlig ansökan. Kunden får ett skriftligt beslut, som är avgiftsfritt. Beslutet kan inte överklagas genom besvär.

Om uppskov med betalning beviljas, uppbärs för uppskovstiden uppskovsränta vars belopp i regel motsvarar förseningsräntan på förfallen skatt.

Uppskov med betalning söks hos Skatteförvaltningen på adressen:

Verohallinto
PL 45
Perintä
00052 VERO

Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

  1. Sökandens person-/företagsuppgifter och kontaktuppgifter
  2. Förslag till betalningsprogram och motivering
  3. I fråga om vilket beskattningsbeslut uppskov söks
  4. Underskrift
  5. Om ansökan upprättas av ett ombud, ska en fullmakt bifogas till den.

Mera information:

Företags- och samfundskunders betalningssvårigheter