Registrera dig som momsskyldig

Registret över mervärdesskattskyldiga är Skatteförvaltningens register. Där finns uppgifter samlade om momsskyldiga företag. I tjänsten ytj.fi kan du kontrollera om ett företag ingår i registret över momsskyldiga.

Ska företag anmälas till momsregistret?

omsättningen överstiger 10 000 euro: företaget ska registeras

Företaget är i regel momsskyldigt om det säljer varor eller tjänster för över 10 000 euro under räkenskapsperioden (12 månader). I detta fall ska företaget registreras i registret över momsskyldiga.

OMsättningen understiger 10 000 euro: det är frivilligt att ansöka om momsregistrering

Även de företag som har en omsättning under 10 000 euro kan frivilligt ansöka om att bli momsregistrerade. Det kan löna sig att ansöka exempelvis i de fall ditt företag köper stora mängder av momspliktiga produkter eller tjänster för skattepliktig affärsverksamheten. När företaget är momsregistrerat får det dra av momsen i huvudsak på sina inköp.

företaget har endast momsfri verksamhet: det går inte att bli registrerad

Vissa rörelser är momsfria, exempelvis hälso- och sjukvårdstjänster. Endast på grund av dessa kan företaget inte ansöka om att bli momsregistrerat.

På detta sätt anmäler du dig till momsregistret

Du kan registrera dig som mervärdesskatteskyldig antingen då du grundar företaget eller senare. Du ska anmäla dig till registret eller ansöka om att bli registrerad antingen med en etableringsanmälan eller ändringsanmälan. Välj rätt punkt i anmälan enligt om du anmäler dig till registret eller ansöker om registrering frivilligt.

Då du startar ett nytt företag:

 • Om du även anmäler dig till handelsregistret ska du fylla i etableringsanmälan i webbtjänsten Företags- och organisationsdatasystemet  (YTJ). Du får ett FO-nummer genast efter att du har startat företaget.
 • När du har fått FO-numret ska du anmäla dig till registret över momsskyldiga eller ansöka om att bli registrerad som momsskyldig med den elektroniska ändringsanmälan i tjänsten Företags- och organisationsdatasystemet (YTJ). 
 • Du kan även fylla i etableringsanmälan på pappersblankett Y3 och samtidigt anmäla dig till registret över momsskyldiga eller ansöka om registrering. Även pappersblanketter är tillgängliga via Företags- och organisationsdatasystemet (YTJ). Om du inte anmäler dig till handelsregistret ska du alltid använda pappersblanketten.

Om du redan har ett FO-nummer:

 • Du kan anmäla dig till momsregistret eller ansöka om att bli registrerad med den elektroniska ändringsanmälan eller med pappersblankett Y6. Mer information på ytj.fi.

Då du startar ett nytt aktiebolag eller alndelslag:

 • Bolaget kan anmäla sig sig till registret över momsskyldiga eller ansöka om att bli momsskyldig i samband med etableringsanmälan. Fyll i den elektroniska etableringsanmälan i tjänsten Företags- och organisationsdatasystemet (YTJ) eller fyll i etableringsanmälan på pappersblankett Y1.

Om aktiebolaget eller andelslaget redan har ett FO-nummer.

 • Bolaget kan anmäla sig till momsregistret eller ansöka om att bli registrerat med den elektroniska ändringsanmälan i tjänsten Företags- och organisationsdatasystemet (YTJ). Du kan också fylla i en ändringsanmälan på pappersblankett Y4.

Då du startar ett nytt bolag:

 • Bolaget kan anmäla sig till momsregistret eller ansöka om att bli registrerat med etableringsanmälan på pappersblankett Y2. Mer information får du från Företags- och organisationsdatasystemet (YTJ).

Om du redan har ett FO-nummer:

 • Bolaget kan anmäla sig eller ansöka om att bli registrerat med den elektroniska ändringsanmälan eller på pappersblankett Y5. Mer information får du från Företags- och organisationsdatasystemet (YTJ).

Du kan anmäla dig som momsskyldig eller ansöka om att bli registrerad för primärproduktion, affärsverksamhet eller för båda.

Ansök om att bli registrerad eller anmäl dig som momsskyldig för primärproduktion om du idkar primärproduktion. Primärproduktion är bland annat jordbruk, skogsbruk, trädgårdshushållning, pälsdjursuppfödning och renhushållning.

Ansök om att bli registrerad eller anmäl dig som momsskyldig också för affärsverksamhet om du bedriver även annan affärsverksamhet än primärproduktion.

När du startar ett nytt jord- eller skogsbruksföretag:

 • Fyll i etableringsanmälan på pappersblankett (Y1, Y2 eller Y3) enligt företagsformen. Du kan samtidigt anmäla dig som momsskyldig eller ansöka om att bli registrerad. Mer information får du från Företags- och organisationsdatasystemet (YTJ).

Om du redan har ett FO-nummer:

Företaget kan anmäla sig till momsregistret redan från den tidpunkt då det börjar göra anskaffningar för den momspliktiga verksamheten.

Allmännyttiga samfund ska anmäla sig till momsregistret om de bedriver näringsverksamhet som är skattepliktig enligt inkomstskattelagen.

Ett samfund kan frivilligt ansöka om att bli registrerat som momsskyldigt även då samfundets näringsverksamhet inte är skattepliktig.

Vad innebär det att vara införd i registret?

Om företaget är momsskyldigt kan du börja fakturera skattepliktig först efter att företaget är infört i momsregistret. När företaget har registrerats ska du:

Lägga till moms till priset på alla momsbelagda produkter och tjänster som ditt företag säljer.

 • Ge köparen en faktura där alla anteckningar enligt mervärdesskattelagen finns med.
 • Dra av mervärdesskatten för de varor och tjänster som är inköpta för rörelsen från mervärdesskatten för försäljningen.
 • Om omsättningen för räkenskapsperioden (12 mån.) understiger 30 000 euro kan du ansöka om skattelättnad vid momsskyldighetens nedre gräns.
 • Deklarera och betala momsen regelbundet till Skatteförvaltningen enligt din skatteperiod (i allmänhet en gång i månaden).
  • Ta hand om deklarationerna genast fr.o.m. att du registrerades som momsskyldig.
  • Lämna in deklarationen för varje skatteperiod även om du ännu inte har startat verksamheten eller räkenskapsperioden inte har försäljning.

Vanliga frågor

Det lönar sig att noggrant uppskatta det sammanlagda beloppet för försäljningen under räkenskapsperioden. Om du inte anmäler dig som momsskyldig och omsättningen överskrider 10 000 euro redan under räkenskapsperioden blir du tvungen att betala moms retroaktivt för hela räkenskapsperioden. Utöver skatten kan du också bli tvungen att betala dröjsmålspåföljder.

Om du märker att omsättningen överskrider 10 000 euro under räkenskapsperioden:

 • Anmäl dig genast som momsskyldig.
 • Betala moms för hela räkenskapsperioden.
 • Lämna in momsdeklarationer för hela räkenskapsperioden.

Observera att om din skatteperiod är en månad eller ett kvartal kan momsdeklarationerna och betalningarna redan vara försenade och du kan även vara tvungen att betala skatteförhöjning och förseningsavgift för deklarationen.

Skatteförvaltningen registrerar företaget som momsskyldigt retroaktivt i regel fr.o.m. början av räkenskapsperioden.