Så här lämnar du momsdeklarationen i MinSkatt

Med hjälp av denna anvisning kan du lämna företagets momsdeklaration i MinSkatt. 
Det finns en egen anvisning för skogsägare för att lämna momsdeklarationen

  1. Välj från ingångssidan i MinSkatt från fliken Skatter ”Moms".

  2. Välj "Deklarera" under rubriken ”Funktioner".

  3. Välj ”Deklarera” vid den period för vilken du vill lämna en deklaration. 

  4. Om du inte haft verksamhet under skatteperioden ska du kryssa för rutan ”Ingen verksamhet under skatteperioden" och gå vidare till punkt 9 i den här anvisningen. Om du haft verksamhet ska du ange uppgifterna om den.

  5. Om ditt företags omsättning under räkenskapsperioden har varit högst 500 000 euro kan du redovisa momsen enligt betalningsprincipen. Välj "Ja". Betalningsprincipen kan endast tillämpas på försäljning och inköp av varor och tjänster inom Finland. Moms redovisas i allmänhet enligt prestationsprincipen och då har valet standarden ”Inte". Mer information om att redovisa moms

  6. Fyll i de uppgifter som behövs om försäljning och inköp i deklarationen.

  7. Om du är berättigad till lättnad vid den nedre gränsen ska du välja "Ja" och fylla i uppgifterna om lättnaden. MinSkatt beräknar beloppet av lättnaden vid den nedre gränsen automatiskt när du har angett omsättningen som berättigar till lättnaden samt skattebeloppet. Mer information om beräkningen av lättnad vid den nedre gränsen

  8. Lämna avslutningsvis kontaktuppgifterna för den person som kan ge tilläggsuppgifter. Välj antingen dina egna kontaktuppgifter eller fyll i någon annans kontaktuppgifter.

  9. Klicka på ”Skicka” när din momsdeklaration är klar. Du får en bekräftelse när ansökan har tagits emot.